Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Зубни техничар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗУБНОГ ТЕХНИЧАРА

Зубни техничар је креативно и перспективно занимање. На овом профилу ученици се оспособљавају за рад у свим фазама стоматолошке службе. Задатак зубног техничара је да применом разних метода успостави надокнаду недостајућих зуба, способност жвакања, фонетику и естетику. За обављање радних задатака неопходни су: стручност, спретност, инвентивност, смисао за комуникацију са пацијентом.

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла, што свакако доводи до брзог запошљавања.

Настава се реализује у Школи и кабинетима специјално опремљеним за стручно и прктично оспособљавање ученика.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Могућност запошљавања

Зуботехничари се запошљавају у приватном и јавном сектору: у зуботехничким лабораторијима при болницама, домовима здравља и стоматолошким ординацијама, те могу отворити властите зуботехничке лабораторије уз одобрење Министарства здравља.

Могућност запошљавања

Зуботехничари се запошљавају у приватном и јавном сектору: у зуботехничким лабораторијима при болницама, домовима здравља и стоматолошким ординацијама, те могу отворити властите зуботехничке лабораторије уз одобрење Министарства здравља.

Предмети који се уче на овом смеру