Испод сазнајте више о нашем одбору

Школски одбор

Редни број Име и презиме Представник
1. Јелена Илић – председник запослених
2. Татјана Брајовић– заменик председника локалне самоуправе
3. Силвана Божић локалне самоуправе
4. Марко Ранковић локалне самоуправе
5. Милан Миловановић Савета родитеља
6. Наташа Павловић Савета родитеља
7. Милош Стевић Савета родитеља
8. Ружица Лазић запослених
9. Гордана Стојановић запослених