Прочитајте више о упису у Медицинску школу

Упис

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

31.08.2021. године у 10 сати
двориште Медицинске школе – улаз из Топличине

ОБАВЕЗНО JE ПРИДРЖАВАЊЕ НАЛОЖЕНИХ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЗАШТИТЕ И СУЗБИЈАЊА ЗАРАЗЕ COVID 19.

ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ

Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у школу, односно образовни профил пријаву за упис подносе:

  1. Електронским путем на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs  или  путем линка – Пријава налогом из есДневника
  2. Непосредно у школи

Упис у први разред непосредно у школи биће 12.07. и 13.07. у холу школе (Нова зграда улаз из Топличине) у периоду од 8 до 15 сати.

Потребна документа за упис у први разред непосредно у школи су:

  1. Пријава за упис
  2. Оригинал лекарског уверења, издатог од стране надлежне здравствене организације, са обавезно наведеним образовним профилом на који се ученик уписује 

Школа ће прибавити остале документе  електронским путем, у складу са законом.

ОБАВЕЗНО JE ПРИДРЖАВАЊЕ НАЛОЖЕНИХ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЗАШТИТЕ И СУЗБИЈАЊА ЗАРАЗЕ COVID 19.

Датум Место Време
12.07. – 18.07.2021. (први и други круг)  Електронским путем  од 8ч до 24ч
12.07.2021. и 13.07.2021. (први круг)  Медицинска школа  од 8ч до 15ч
16.07.2021. (други круг)  Медицинска школа од 8 до 15ч

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Верска настава (Опширније)

Грађанско васпитање (Опширније)

Погледајте флајер за упис

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС РАСПОРЕЂЕНИХ КАНДИДАТА

Медицинска школа у Пожаревцу у шк. 2021/22. години уписује следеће образовне профиле:

Подручје рада: здравство и социјална заштита

Медицинска школа у Пожаревцу у шк. 2021/22. години уписује следеће образовне профиле:

Подручје рада: здравство и социјална заштита

Профил   Број ученика Година трајања
Зубни техничар BRPO SC 4O02S 30 ученика 4 год.
Лабораторијски  техничар    BRPO SC 4O18S 30 ученика 4 год.
Медицинска сестра-техничар BRPO SC 4O13S 60 ученика 4 год.

Контакт информације

Лоле Рибара 6-8, Пожаревац
Тел: 012 / 541 – 625
Факс: 012 / 223 – 397
Е-пошта: medicinskapo@gmail.com

ВАЖНА СТАТИСТИКА

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2018/19. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Медицинска сестра – техничар 30 31 96,40 88,98
Медицинска сестра – васпитач 30 30 90,43 83,35
Зубни техничар 30 30 92,76 84,00

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2019/20. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Лабораторијски техничар 30 30 93,63 80,09
Медицинска сестра – техничар 30 30 95,12 87,80
Зубни техничар 30 30 93,28 81,63

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2020/21. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Лабораторијски техничар / / / /
Медицинска сестра – техничар 30 30 95,68 88,75
Зубни техничар 30 30 95,78 86,77

*Шк. 2020/2021. овај профил није био предвиђен Планом уписа.