Прочитајте више о упису у Медицинску школу

Упис

Упис

2022/2023.године

ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ

Датум Место Време
/  Електронским путем /
/  Медицинска школа /
/  Медицинска школа /

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Верска настава (Опширније)

Грађанско васпитање (Опширније)

Погледајте флајер за упис

Non scholae, sed vitae discimus – Не учимо за школу него за живот.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС РАСПОРЕЂЕНИХ КАНДИДАТА

Медицинска школа у Пожаревцу у шк. 2022/23. години уписује следеће образовне профиле:

Подручје рада: здравство и социјална заштита

Медицинска школа у Пожаревцу у шк. 2022/23. години уписује следеће образовне профиле:

Подручје рада: здравство и социјална заштита

Профил   Број ученика Година трајања
Фарнацеутски-техничар BRPO SC 4O16S 30 ученика 4 год.
Медицинска сестра-техничар BRPO SC 4O13S 30 ученика 4 год.
Медицинска сестра-васпитач BRPO SC 4O12S 30 ученика 4 год.
Зубни техничар BRPO SC 4O02S 60 ученика 4 год.

Контакт информације

Лоле Рибара 6-8, Пожаревац
Тел: 012 / 541 – 625
Факс: 012 / 223 – 397
Е-пошта: medicinskapo@gmail.com

ВАЖНА СТАТИСТИКА

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2018/19. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Медицинска сестра – техничар 30 31 96,40 88,98
Медицинска сестра – васпитач 30 30 90,43 83,35
Зубни техничар 30 30 92,76 84,00

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2019/20. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Лабораторијски техничар 30 30 93,63 80,09
Медицинска сестра – техничар 30 30 95,12 87,80
Зубни техничар 30 30 93,28 81,63

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2020/21. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Фармацеутски техничар 30 30 97,68 87,09
Медицинска сестра – техничар 30 30 95,68 88,75
Зубни техничар 30 30 95,78 86,77

*Шк. 2020/2021. овај профил није био предвиђен Планом уписа.

Број поена уписаних ученика у први разред за школску 2021/22. годину по образовним профилима

Образовни профил Квота Уписано Макс. бодова Мин. бодова
Лабораторијски техничар 30 30 / /
Медицинска сестра – техничар 60 60 98,98 87,67
Зубни техничар 30 30 97,35 88,16

*Шк. 2020/2021. овај профил није био предвиђен Планом уписа.