Испод сазнајте више о административно - финансијској служби медицинске школе

Административно – финансијска служба

Весна Игњатовић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Данило Секуловић

РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Верица Вучићевић

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА