Сазнајте више о нашој школи

О школи

Историјат школе

Средња медицинска школа у Пожаревцу основана је решењем Министарства народног здравља 11. августа 1947. године. Решење Владе Народне Републике Србије број 719 на основу чл. 76. и 79. Устава НРС, а на предлог Комитета за средње и ниже стручне школе и курсеве, 11. августа 1947. године. Решење су потписали Урош Јокић, министар народног здравља, и председник Владе НРС др Благоје Нешковић. У образложењу овог Решења стајало је да се троразредне школе за медицинске сестре оснивају у градовима: Зрењанину, Суботици, Крагујевцу, Пожаревцу и Косовској Митровици.

У таквим друштвеним приликама основана је и средња медицинска школа за лекарске помоћнике у Пожаревцу школске 1947/48. године. Ова прва медицинска школа у Пожаревцу била је интернатског типа. Школовање у интернату било је бесплатно, односно држава је сносила све трошкове одабраних питомица. Школа и интернат биле су смештене у једној згради, која се налазила у Немањиној улици број 7. Била је то зграда некадашње Земљорадничке задруге „Јединство“ у Пожаревцу (где је данас стамбена зграда „Шапинчева“).

Од пролећа 1948. почело је пресељење у зграду некадашње Окружне болнице, садашње зграде Економско-трговинске школе (стари објекат – некадашња зграда Пожаревачког среза). Окружна болница, која је у овој некадашњој згради Пожаревачког среза била од 1918. године, остала је овде све до пресељења у нову, садашњу зграду 1948. године.

Школа је била организована као трогодишња средња школа са утврђеним наставним планом и програмом који је прописало Министарство здравља.

Са почетком реформе нашег друштва долази и до реорганизације медицинских школа. Реорганизација медицинских школа подразумевала је подизање нивоа стручног образовања и усавршавање средњих медицинских кадрова који ће поседовати довољну теоријску и практичну спрему за обављање свих дужности које су предвиђене за средњи кадар који ради у здравственим установама. Савет за просвету НР Србије 10. маја 1960. донео је закључак да се у медицинске школе, почев од школске 1960/61. године уписују ученици са потпуном основном (осмогодишњом) школом од 15-19 година. По новом наставном плану и програму медицинске школе су постале четворогодишње.

Године 1963. Школа је пресељена у зграду у улици Иво Лоле Рибара 6 у сам центар града. Добијени објекат школа је делила са основном школом „Доситеј Обрадовић“. Током наступајућих година школа је освајала једну по једну просторију и ширила се на суседне приземне зграде, које од 1972. године прелазе у власништво школе.

Октобра 1998. године отпочели су радови на доградњи око 1018.99 m2 школског простора. Завршетком објекта решен је недостатак учионичког простора чиме су се створили услови да се настава у потпуности одвија у савременим условима функционалног простора. Наведени послови су завршени и школа је добила употребну дозволу 17. новембра 2008. године бр. 04-351-521/2008.

Када је 1947. године основана, Школа је носила назив Школа за лекарске помоћнике. Од 1960. године званичан назив школе је: Медицинска школа „Др Војислав Дулић“ ПожаревацШкола је носила назив Школа за лекарске помоћнике, а од 1960. године званичан назив школе је: Медицинска школа „Др Војислав Дулић“ Пожаревац. Назив Медицинска школа “Дулић др Војислав“ промењен је у Медицинска школа 10.12.2002. године.

МИСИЈА

Оспособљавање кадра који стицањем квалитетног и функционалног знања, вештина и животних ставова и неговањем хуманих вредности, постаје конкурентан на тржишту рада, али и спреман за наставак школовања.

ВИЗИЈА

Иновативним методама организације наставе, употребом савремених наставних средстава, у атмосфери уважавања, сарадње, неговања позитивне и мотивишуће климе свих актера школе (запослених, ученика, родитеља), обезбеђивање стицања квалитетних и трајних знања ученика, која омогућавају укључивање у процес рада и савремено друштво, али и даље школовање.

ЦИЉ

Повећани квалитет наставе и учења, праведност и доступност образовања и васпитања за све ученике и ојачана васпитна функција у установи кроз редовне наставне али и ваннаставне активности.

Наша школа данас

Данас, настава се одвија у три школске зграде (Управна зграда, тзв. Петрикина школа и Нова зграда), на површини од 2345.04m2 школског простора, који се налази на парцелама од 18,24 и 11,80 ари. Управна зграда и тзв. Петрикина зграда су објекти под заштитом Завода за заштиту споменика културе и значајни су због своје историјске и архитектонске вредности. Школа има два мања школска дворишта и другим простором не располаже. Озбиљан недостатак школе представља непостојање фискултурне сале. Настава физичког васпитања се одвија у оближњој Хали спортова која се налази на удаљености од 10-ак минута хода.

Ова градска Школа покрива два округа: Браничевски и Подунавски округ, али један број ученика долази и из Поморавског округа.

Интересовање ученика и њихових родитеља за школовање у овој школи је велико. Сва места, на свим образовним профилима се попуњавају у првом кругу и уписани ученици остварују веома висок праг поена при упису. Такође, захтеви за додатни, накнадни упис родитељи достављају током читаве школске године и број таквих захтева је готово увек приближан броју ученика једног одељења. Због тога перспективни план развоја треба темељити пре свега на плановима развоја образовања општине, али и региона и Републике, на праћењу потреба за овом врстом школе, на планирању мреже школа, на функцији школе у вертикалном повезивању система образовања и васпитања и на културној и социјалној функцији школе.

Настава из стручних предмета (интерна медицина, гинекологија, хирургија, фармацеутска технологија,…) је подељена на теоријску наставу и вежбе. Теорију из стручних предмета предају доктори медицине-специјалисти из Пожаревачке болнице и Дома здравља и дипломирани фармацеути из Апотекарске установе са којима се сваке године склапа уговор о извођењу наставе на годину дана тј. до краја школске године. За текућу школску годину то је 19 извршилаца.

Настава је преко 99% стручно заступљена. За неколико стручних предмета које, по нормативу, треба да предају специјалисти за ту област, школа не може да обезбеди специјалисте. Те предмете предају доктори стоматологије. То су предмети ортодонтски апарати-теорија, парцијална протеза-теорија и тотална протеза- теорија.

У школској 2020/21. години наставу похађа 478 ученика који похађају редовну наставу и који су распоређени у 16 одељења, по четиру у сваком разреду. Укупно је 35 полазника на преквалификацији, на профилима медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар и педијатријска сестра-техничар који су уписани школске 2020/21. године. Поред ових ученика, на преквалификацији су и ученици на профилу медицинска сестра-васпитач.

СЕСТРИНСКА ЗАКЛЕТВА – ФЛОРЕНС НАЈТИНГЕЛ

СВЕЧАНО СЕ ОБАВЕЗУЈЕМ ПРЕД
БОГОМ И У ПРИСУСТВУ ОВОГ СКУПА
ДА ЋУ ПРОВЕСТИ ЦЕО СВОЈ ЖИВОТ У
МОРАЛНОЈ ЧИСТОТИ И ДА ЋУ СЕ ОДАНО
БАВИТИ СВОЈОМ ПРОФЕСИЈОМ.

ДА ЋУ СЕ УЗДРЖАВАТИ ОД БИЛО
КАКВОГ НЕКОНТРОЛИСАНОГ
ПОСТУПКА СА БОЛЕСНИКОМ И
НЕЋУ СВЕСНО ПРИМЕНИТИ ЛЕК
КОЈИ БИ ГА МОГАО ОШТЕТИТИ.

СВЕ ШТО ЈЕ У МОЈОЈ МОЋИ
УЧИНИЋУ ДА ПОБОЉШАМ НИВО
СВОЈЕ ПРОФЕСИЈЕ И ДРЖАЋУ У
ТАЈНОСТИ СВЕ ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
КОЈЕ САМ САЗНАЛА И СВЕ
ПОВЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ
ДОЗНАЈЕМ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА
МОГА ПОЗИВА.

СА ПУНОМ ЛОЈАЛНОШЋУ ДО КРАЈА
ЋУ ПОМАГАТИ ЛЕКАРУ У ЊЕГОВОМ
ПОСЛУ И ОДАНО ЋУ ОБАВЉАТИ СВЕ
ПОСЛОВЕ ОКО БОЛЕСНОГ ЧОВЕКА

У оквиру образовног подручја здравство и социјална заштита у школској 2020/21. години образују се следећи образовни профили: