Сва такмичења у нашој школи

Такмичења

Термини за реализацију школских такмичења у 2021/22.години:

Предмет
Датум
Време
1.        
Географија
/
/
2.        
Физика
07.02.2022.
13:15h
3.        
Такмичње рецитатора
23.02.2022.
/
4.        
Енглески језик
/
/
5.        
Латински језик
/
/
6.        
Историја
/
/
7.        
Биологија
14.03.2022.
13:15h
8.        
Математика
09.03.2022.
10:00h
9.        
Здравствена нега
/
/
10.    
Хемија
25.03.2022.
13:30h
11.    
Такмичење зуботехничара
/
/
12.    
Анатомија и физиологија
/
/
13.    
Прва помоћ и РП
/
/