Испод сазнајте више о директору медицинске школе

Директор

Тина Капларевић

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Тина (Поштић) Капларевић рођена је 29.08.1978. године у Земуну. Основну школу завршила је у Костолцу, а у Пожаревцу 1997. године завршава Пожаревачку гимназију.

На Филолошком факултету у Београду завршила је прву групу на катедри за Српски језик са јужнословенским језицима, 2007. године, а потом и мастер студије на Факултету организационих наука у Београду, смер менаџмент – односи с јавношћу 2010. Године. Докторску дисертацију на тему – МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП НАСТАВИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ДОМЕНУ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА одбранила је 18. септембра 2020. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду и стекла научни степен Доктор наука-филолошке науке.

Рад у просвети је започела 2009. као професор српског језика у Пожаревачкој гимназији, а затим 2010. заснива радни однос у Медицинској школи у Пожаревцу, у којој и данас ради, као директор.

Професионалне компетенције континуирано стиче путем стручног усавршавања из више области: језика, књижевности, педагошко-психолошке, дидактичко-методичке области. Континуирано се бави унапређивањем свих облика образовно-васпитног рада на нивоу свог стручног већа, Школе и Града. На основу постигнућа и стечених компетенција добила је, новембра 2017. године, и награду за Дан  просветних радника коју додељује Град Пожаревац.