Прочитајте више о полагању испита за преквалификацију у медицинску школу

Испити

Детаљи о испитима за преквалификацију

Ванредан ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Комисија.

Ванредан ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Комисија.

Испитни рокови у којима се полазу испити су: новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски.

Први испитни рок у школској години је новембарски испитни рок.

Пријава и полагање испита

Ванредни ученик може да приступи полагању испита под условом да је поднео пријаву за полагање испита и да је уз пријаву приложио доказ о уплати накнаде за полагање испита (уколико плаћа школовање).

Пријаву за полагање испита ванредни ученик подноси на прописаном обрасцу. Пријава се подноси секретаријату школе.

Да би могао да се упише и полаже испите из наредног разреда, ванредни ученик мора положити све испите из претходног разреда.

Ванредни ученик који не заврши разред у току школске године, обнавља упис и наставља са полагањем преосталих испита у наредној школској години.

Испитни рокови

Испитни рок Пријава испита Трајање испитног рока
новембарски Од 1. до 5. новембра Од 19. до 29. новембра
јануарски Од 1. до 5. јануара Од 20. до 29. јануара
априлски Од 1. до 9. априла Од 19. до 29. априла
јунски Од 1. до 11. јуна Од 21. до 30. јуна
августовски Од 2. до 10. августа Од 20. до 31. августа

Референт за ученичка питања

Миомир Ђорђевић

координатор практичне наставе

Телефон: 064/403 12 74

Е-пошта: prekvalifikacijamedicinskapo@gmail.com

Рад са странкама: среда, од 11.30 до 12.30

Попуните формулар испод и пошаљите га. Неко из наше службе ће Вас контактирати

Формулар за пријаву испита