Сазнајте све о ученичкој задрузи у нашој школи

Ученичка задруга

Ученичка задруга

Ученичка задруга Медицинари Медицинске школе Пожаревац основана је крајем 2019. године, са циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. Делатност ученичке задруге је део образовно-васпитног рада. Као своју претежну делатност има остало образовање.

Ученичка задруга Медицинари окупља ђаке, наставнике и родитеље и броји 30 задругара.

За сада зуботехничари, медицинке сестре-техничари, фармацеутски техничари и лаборанти осмисли су седам секција у оквиру задруге (секција прве помоћи, секција превентивне медицине (учење о хигијенским навикама), секција за козметологију – ароматерапију и фитотерапију, секција за хуманитарни рад, секција за израду сапуна, секција за израду рукотворина и ликовна / графичка секција (израда украсне амбалаже за сапуне). У њој се они баве превасходно пословима у вези са здравственом струком за коју се школују, али и хобијима као што је израда сапуна, лабела и украсних предмета.

Годишњи план и програм рада је основни документ којим су обухваћене све секције и који првенствено служи остваривању програмских циљева младих задругара. Глави циљ рада у оквиру ученичке задруге је да се што више ученика укључи у рад и да кроз тај рад, који је најпре користан и занимљив, они развијају способност узајамне сарадње, осећај одговорности према себи и стању животне средине, радне навике и способност за предузетнички рад.

Своје производе Медицинари су били у прилици да представе на два сајма: на Сајму задругара у Пољопривредној школи са домом ученика Соња Маринковић Пожаревац 8. новембра 2019. године и на Новогодишњем сајму ученичких задруга у Основној школи Доситеј Обрадовић 25. и 26. децембра 2019. године.

Недостатак почетног капитала и неизвесни приходи су препреке које су у почетку ометале ентузијастички рад Медицинара, али све већа подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Града Пожаревца, омогућавају нам да рад задруге организујемо кроз редовну наставу, секције и у слободно време, без осећаја наметнуте обавезе, уз велико задовољство и тимски рад.

У наредном периоду неговање колективног односа међу ученицима, заједничка сарадња, развијање радних навика, креативности, иницијатива, одговорност у раду, компетенције су које желимо да развијамо задругарством кроз постојеће, али и новоосмишљене секције.

Галерија радова наших ученика