Наставници

Стручна већа из области предмета

И у овој школској години Стручна већа ће радити на унапређивању, модернизовању и усклађивању образовно-васпитног процеса.

У школи постоје следећа Стручна већа:

Ред. број Стручно веће Председник Заменик председника
1. Стручно веће природних наука Стојановић Гордана Љубисављевић Светислав
2. Стручно веће друштвених наука Кузмановић Сандра Јовић Милан
3. Стручно веће језика и комуникације Илић Тања Стевић Наташа
4. Стручно веће здравствене неге Матић Снежана Ђорђевић Миомир
5. Стручно веће лекара и фармацеута Цукавац Ивана Ивковић Сања
6. Стручно веће зуботехничких предмета Перић Саша Јовић Александра
Кликом на назив стручног већа погледајте његове чланове

СТРУЧНА ВЕЋА

  • Стручно веће природних наука
  • Стручно веће друштвених наука
  • Стручно веће за језик и комуникације
  • Стручно веће здравствене неге
  • Стручно веће зуботехничких предмета
  • Стручно веће лекара и фармацеута

Стручно веће наставника природних наука чине:

1. Тамара Ђурић, наставник биологије,
2. Јелена Димитријевић, наставник биологије,
3. Гордана Стојановић, наставник хемије,
4. Драган Стојановић, наставник хемије,
5. Драган Новичић, наставник математике
6. Драгана Стевановић, наставник математике,
7. Драган Аврамовић, наставник физике и рачунарства и информатике,
8. Светислав Љубисављевић, наставник физике,
9. Марија Радосављевић, наставник рачунарства и информатике

Стручно веће чине:

1. Тања Милошевић, наставник социологије, устава и права грађана и грађанског васпитања
2. Милан Јовић, наставник физичког васпитања
3. Сандра Кузмановић, наставник физичког васпитања
4. Драган Ицић, наставник историје
5. Тамара Станимировић, наставник географије
6. Александра Лелек, наставник психологије
7. Татјана Докмановић, наставник ликовне културе
8. Весна Миленковић, наставник музичке уметности
9. Марија Вељковић, наставник музичког васпитања деце раног узраста
10. Томислав Пауновић, наставник верске наставе
11. Лидија Шаларевић, наставник предшколске педагогије и васпитања и неге деце
12. Слободанка Матић, наставник филозофије и логике са етиком
13. Жаклина Бранковић, наставник социологије

Стручно веће наставника језикa и комуникацијe чине:

1. Јелена Митић Манојловић, српски језик и књижевност
2. Јелена Илић, српски језик и књижевност
3. Тања Илић, српски језик и књижевност
4. Милена Цизлер, српски језик и књижевност
5. Наташа Милојевић, енглески језик
6. Ивана Љубеновић, енглески језик
7. Наташа Стевић, латински језик

Стручно веће чини 12 наставника здравствене неге:

1. Ружица Лазић
2. Весна Гајић
3. Миомир Ђорђевић
4. Снежана Матић
5. Маја Станчић
6. Јасминка Стојановић
7. Најдановић Сузана
8. Андријана Митровић
9. Биљана Јанковић
10. Славица Стојковић
11. Маја Ђорђевић
12. Татјана Живановић

Стручно веће чине:

1. Председник већа Др Саша Перић
2. Др Алексадра Јовић
3. Др Драшко Миленковић
4. Др Марија Стокић
5. Војислав Живановић –Виши зубни техничар
6. Љубица Цветковић- Виши зубни техничар
7. Др Мојовић Снежана

Стручно веће лекара и фармацеута чине:

1. Ивковић Сања,
2. Цукавац Ивана,
3. Урошевић Сунчица
4. Невена Павлов
5. Зорица Димитријевић