Погледајте који све образовни профили постоје у нашој школи

Образовни профили

Испод погледајте који све образовни профили постоје у нашој школи.

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра-техничар је увек актуелно и перспективно занимање. Тражено је на домаћем и страном тржишту рада. Кадар који изнедри наша школа је веома стручан и реномиран, јер доста полажемо на квалитет образовања за ово лепо, веома хумано и одговорно занимање.

Медицинска сестра - васпитач

Медицинска сестра- васпитач спада у веома креативно, динамично и одговорно и захтевно занимање. Делокруг рада медицинске сестре-васпитача је рад у обдаништима са здравом децом од 1 – 3 године, на пословима неге и васпитања.

Фармацеутски техничар

Фармацеутски техничар је актуелно и тражено занимање. Делокруг рада фармацеутског техничара подразумева бригу о хигијенским условима у којима се складиште лекови, извођење биолошких, хемијских и физичких тестова, контролу прибора и опреме, припрему документације, као и пружање помоћи у издавању медикамената и давање савета за њихову примену.

Зубни техничар

Зубни техничар је креативно и перспективно занимање. На овом профилу ученици се оспособљавају за рад у свим фазама стоматолошке службе.Задатак зубног техничара је да применом разних метода успостави надокнаду недостајућих зуба, способност жвакања, фонетику и естетику.

Лабораторијски техничар

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла.

Гинеколошко - акушерска сестра

Гинеколошко-акушерска сестра је веома важно и одговорно занимање. Делокруг послова подразумева да гинеколошко-акушерска сестра учествује у збрињавању жена пре, током и после порођаја, негује новорођенчад, пружа подршку и даје обавештења за која је овлашћена.

Педијатријска сестра - техничар

Педијатријска сестра- техничар је веома лепо и хумано, цењено, одговорно занимање. Тражено је на тржишту рада и лако се долази до запослења после завршене школе.