Јелена Димитријевић

jelena.dimitrijevic@medicinskapozarevac.edu.rs
Пожаревац

Образовање:

Филозофки факултет у Нишу, департман за српски језик и књижевност

Документа и линкови

Јелена Димитријевић

НАСТАВНИК БИОЛОГИЈЕ

Речи су, наравно, најмоћнији лек који је човечанство користило. (Радјард Киплинг)

Биографија

Подучавањем ученика основношколског и средњешколског узраста бавим се већ 14 година. Све то време сам се трудила да ученицима наставне садржаје приближим, учиним их разумљивијим, истакнем њихову практичну примену и повежем их са до тада стеченим знањима. Идући у корак са развојем друштва и образовања, узимајући у обзир интересовања деце, заинтересована сам за увођење новина у наставни процес.

Циљ ми је:

  • да ученици критички промишљају понуђени садржај
  • да у највећој мери сами долазе до закључака и усвајају суштину наставне теме развијајући при томе своју креативност и проналазећи сопствени пут до знања
  • да ученици са радошћу ишчекују час српског језика
  • да кроз интеракцију прошире своја знања, да схвате да уче за свој живот, културу и образовање, а не за оцену

Сматрам да ће наставник добро обављати свој посао само ако је спреман на континуирано учење, испробавање ефикасности и делотворности различитих метода и начина рада, уколико је креативан, посвећен и несебичан у преношењу знања. Трудим се да управо тако радим јер један од најважнијих задатака наставника је промовисање учења заснованог на раду у свим облицима, подстицање ученика да знања која стичу у школи буду способни и да практично примењују, да се укључују у различите ваннаставне и школске активности у којима би могли да задовоље своја интересовања, да покажу своје таленте, да стекну нове вештине.

Поред визуелне и информационе писмености, саматрам да је вештина комуникације једна од најважнијих у савременом добу, од које зависи и већина кључних животних вештина, а она се развија и стиче управо на часовима матерњег језика.