Професори

Марија Радосављевић

наставник рачунарства и информатике
marija.radosavljevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Светислав Љубисављевић

наставник физике
svetislav.ljubisavljevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Аврамовић

наставник физике, рачунарства и информатике
dragan.avramovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драгана Стевановић

наставник математике
dragana.stevanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Новичић

наставник математике
dragan.novicic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Стојановић

наставник хемије
dragan.stojanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Гордана Стојановић

наставник хемије
gordana.stojanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Димитријевић

наставник биологије
jelena.dimitrijevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Тамара Ђурић

професор биологије
tamara.djuric@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Илић

професор српског језика
jelena.ilic@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Илић-22

професор српског језика
jelena.ilic@medicinskapozarevac.edu.rs
наставник рачунарства и информатике
наставник физике
наставник физике, рачунарства и информатике
наставник математике
наставник математике
наставник хемије
наставник хемије
наставник биологије
професор биологије
професор српског језика
професор српског језика

Марија Радосављевић

наставник рачунарства и информатике
marija.radosavljevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Светислав Љубисављевић

наставник физике
svetislav.ljubisavljevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Аврамовић

наставник физике, рачунарства и информатике
dragan.avramovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драгана Стевановић

наставник математике
dragana.stevanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Новичић

наставник математике
dragan.novicic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Стојановић

наставник хемије
dragan.stojanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Гордана Стојановић

наставник хемије
gordana.stojanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Димитријевић

наставник биологије
jelena.dimitrijevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Тамара Ђурић

професор биологије
tamara.djuric@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Илић

професор српског језика
jelena.ilic@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Илић-22

професор српског језика
jelena.ilic@medicinskapozarevac.edu.rs