Испод погледајте ко су чланови овог стручног већа

Стручно веће природних наука

Марија Радосављевић

наставник рачунарства и информатике
marija.radosavljevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Светислав Љубисављевић

наставник физике
svetislav.ljubisavljevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Аврамовић

наставник физике, рачунарства и информатике
dragan.avramovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драгана Стевановић

наставник математике
dragana.stevanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Новичић

наставник математике
dragan.novicic@medicinskapozarevac.edu.rs

Драган Стојановић

наставник хемије
dragan.stojanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Гордана Стојановић

наставник хемије
gordana.stojanovic@medicinskapozarevac.edu.rs

Јелена Димитријевић

наставник биологије
jelena.dimitrijevic@medicinskapozarevac.edu.rs

Тамара Ђурић

професор биологије
tamara.djuric@medicinskapozarevac.edu.rs