Светски дан менталног здравља

10.10.2022. године је обележен Светски дан менталног здравља.
Претходну недељу, 10-14.10.2022. године, смо обележили различитим активностима са циљем пружања подршке младима за очување менталног здравља:
* Чланови секције хигијене су у сарадњи са члановима Тима за унапређење здравља креирали пано и поставили га у холу школе. Сунчица Урошевић- лекар, наставник стручне групе предмета била је координатор ове активности.
*Сарађивали смо са Удружењем грађана „Креативна педагогија“ из Пожаревца на реализацији пројекта „Имаш проблем?Ту смо за тебе!“. Потписали смо споразум о сарадњи коју планирамо наставити и током године на другим пројектима.
*Вршњачким едукацијама у оквиру ЧОСова у одељењима 2.разреда, радили смо на оснаживању деце за препознавање менталних тешкоћа и благовремено тражење помоћи. Тим за заштиту ученика је организовао ова предавања, а реализатори предавања су биле вршњачке едукаторке: Кристина Милорадовић из Пожаревачке гимназије и Невена Миљковић из одељења 3/2, профила медицинска сестра-техничар.
Закључак је: Овако важној теми је потребно посветити доста пажње и времена. Вршњачке едукације су одличан начин да се превентивно делује.