Обука за имплементацију матурског испита

У уторак 09.03.2021. године, у кабинету за Биологију и Анатомију и физиологију, реализована је „Обука за имплементацију матурског испита“ по новом концепту на профилу лабораторијски техничар.

Обуци су присуствовали наши наставници-спољни сарадници из Дома здравља, Завода за јавно здравље и Специјалистичке ординације „Др Рада“, као и 4 екстерна члана из Дома здравља који ће учествовати у матурском испиту.

Реализатор обуке је била наш организатор практичне наставе – Ружица Лазић.