Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Педијатријска сестра – техничар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА

Педијатријска сестра- техничар је веома лепо и хумано, цењено, одговорно занимање. Тражено је на тржишту рада и лако се долази до запослења после завршене школе.

Делокруг рада где се овај профил занимања обавља су разне здравствене или предшколска установа . Радни задаци педијатријске сестре-техничара укључују послове везане за рад са децом и њиховим здравственим потребама као што су: припрема пацијената за преглед, по потреби примена прописане терапије, превијање, асистирање педијатру при интервенцијама, вршење самосталних различитих интервенција,стерилисање инструмената, вођење рачуна о редовним вакцинацијама и систематским прегледима, утрошку материјала – вођење и сређивање евиденције и картотеке.

Делокруг послова у предшколској установи подразумева рад са здравом децом до 3 године и радни задаци педијатриjске сестре –техничара у том случају су: контрола и брига о здрављу и хигијени деце, као и асистирање медицинској сестри-васпитачу у васпитном раду тј. стварању добрих хигијенских и осталих навика код деце.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Наставници

Наставници су, поред оних за општеобразовне предмете, доктори разних специјалности, психолози и више медицинске сестре са радним искуством у клиничко-болничким центрима за стручне предмете.

НАСТАВА

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе, као што су, болнице, домови здравља, Општа болница Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Завод за заштиту здравља, Спортска хала, Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Пожаревац.

У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подењени на групе. На вежбама и настави у блоку увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљ нам је да наши ученици развију своју личност и обогате школовање и активностима из сфере својих интересовања. По сопственом избору могу да се определе за секције које су стручне: секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију и др.

Карактеристично је за ученике Медицинске школе да имају посебан сензибилитет према потребама других, тако да имају могућност и да самостално покрену иницијативу и организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима и организују хуманитарне турнире. Такође, заинтересовани ученици могу да се баве новинарством – да пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Ученичке задруге и других школских тимова.

Сви заједно посећујемо разна позоришта, биоскопе. Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

Могућност даљег образовања

После стицања дипломе у нашој школи, са знањем које сте стекли, можете са лакоћом уписати Високе школе и академске студије из области педагошких наука, Медицински факултет, Дефектолошки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, скоро све факултетe природног и друштвеног усмерења као и факултете уметности.

Предмети који се уче на овом смеру