Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Медицинска сестра – васпитач

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА

Медицинска сестра- васпитач спада у веома креативно, динамично и одговорно и захтевно занимање.

Делокруг рада медицинске сестре-васпитача је рад у обдаништима са здравом децом од 1 – 3 године, на пословима неге и васпитања. Медицинска сестра-васпитач учествује активно у формирању хигијенских, културних и радних навика деце. Повија и пресвлачи децу, храни их, игра се са њима.

Радни задаци укључују: пријем деце у установу за дечји боравак (санитарна провера), спровођење личне хигијене деце раног узраста, спровођење терапије у установама за дечји боравак, дезинфекцију и стерилизацију опреме, играчака и осталог материјала, припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помагање лекару при прегледу.

Сарађује са родитељима и ради на њиховом здравственом васпитању. Планира и остварује васпитни рад у групи, организује слободне и усмерене активности деце, припрема простор и васпитни материјал за игру. Води педагошку и здравствену документацију.

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој Школи стећи све вештине и технике неопходне за васпитно-образовни рад са децом раног узраста.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Наставници

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за општеобразовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, психолози и више медицинске сестре са радним искуством у клиничко-болничким центрима.

НАСТАВА

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе као што су, болнице, домови здравља, Општа болница Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Завод за заштиту здравља, Спортска хала, Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Пожаревац.

У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подељени по рупама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљ нам је да наши ученици развију и своју личност и обогате школовање и активностима из сфере својих интересовања. По сопственом избору могу да се определе за секције које су стручне: секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију…

Карактеристично је за ученике Медицинске школе да имају посебан сензибилитет према потребама других, тако да имају могућност и да самостално покрену иницијативу и организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима и организују хуманитарне турнире. Такође, заинтересовани ученици могу да се баве новинарством – да пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Школских компанија ( Ученичке задруге и других школских тимова ).

Сви заједно посећујемо разна позоришта, биоскопе, . Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

Могућност запошљавања

По завршетку школовања по новом закону није могуће засновати радни однос без завршене више школе.

Могућност даљег образовања

После стицања дипломе у нашој школи, са знањем које сте стекли, можете са лакоћом уписати Високе школе и академске студије из области педагошких наука, Медицински факултет, Дефектолошки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, , скоро све факултетe природног и друштвеног усмерења као и факултете уметности.

Предмети који се уче на овом смеру