Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Медицинска сестра – техничар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА

Медицинска сестра-техничар је увек актуелно и перспективно занимање. Тражено је на домаћем и страном тржишту рада. Кадар који изнедри наша школа је веома стручан и реномиран, јер доста полажемо на квалитет образовања за ово лепо, веома хумано и одговорно занимање. Иако на први поглед изгледа тешко, самим тим да размишљате о занимању да ваш рад и личност доприносе лечењу пацијента и уливању сигурности код других да су нечији родитељ, брат, сестра, дете збринути, указује вам да сте на добром путу да будете изузетно поштовани и уважени у друштву.

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла, што ће вас издвојити као кандидата и тако вам омогућити брже запошљавање као и могућност да Ви бирате у којој институцији желите да остварите каријеру. Такође, диплома ове школе вам даје могућност за даље школовање и грађење блиставе професионалне каријере.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Наставници

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за општеобразовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, психолози и више медицинске сестре са радним искуством у клиничко-болничким центрима.

НАСТАВА

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе као што су, болнице, домови здравља, Општа болница Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Завод за заштиту здравља, Спортска хала, Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Пожаревац.

У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подељени по рупама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљ нам је да наши ученици развију и своју личност и обогате школовање и активностима из сфере својих интересовања. По сопственом избору могу да се определе за секције које су стручне: секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију…

Карактеристично је за ученике Медицинске школе да имају посебан сензибилитет према потребама других, тако да имају могућност и да самостално покрену иницијативу и организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима и организују хуманитарне турнире. Такође, заинтересовани ученици могу да се баве новинарством – да пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Школских компанија ( Ученичке задруге и других школских тимова ).

Сви заједно посећујемо разна позоришта, биоскопе, . Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

Могућност запошљавања

По завршетку школовања медицинске сестре-техничари се запошљавају у домовима здравља, клиникама, болницама, при кућној нези и лечењу, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету.

Могућност даљег образовања

После стицања дипломе у нашој школи, са знањем које сте стекли, можете са лакоћом уписати Високе школе и академске студије из области здравствене неге, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, Фармацеутски факултет, скоро свe факултетe природног и друштвеног усмерења као и факултетe уметности.

Предмети који се уче на овом смеру