Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Гинеколошко – акушерска сестра

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ

Гинеколошко-акушерска сестра је веома важно и одговорно занимање. Делокруг послова подразумева да гинеколошко-акушерска сестра учествује у збрињавању жена пре, током и после порођаја, негује новорођенчад, пружа подршку и даје обавештења за која је овлашћена.

Такође, гинеколошко-акушерска сестра мора бити способна самостално да обавља послове из своје области, да сарађује са другим члановима Тима и да препозна када се јави проблем који превазилази њене оквире надлежности.

Неке гинеколошко- акушерске сестре раде на гинеколошким одељењима где леже жене са болестима репродуктивног система.

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла, што ће вас издвојити као кандидата и тако вам омогућити брже запошљавање.

Такође, диплома ове школе вам даје могућност за даље школовање и грађење блиставе професионалне каријере.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Наставници

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за општеобразовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, психолози и више медицинске сестре са радним искуством у клиничко-болничким центрима.

НАСТАВА

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе, као што су: болнице, домови здравља. У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подењени по групама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљ нам је да наши ученици развију и своју личност и обогате школовање и активностима из сфере својих интересовања. По сопственом избору могу да се определе за секције које су стручне: секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију…

Карактеристично је за ученике Медицинске школе да имају посебан сензибилитет према потребама других, тако да имају могућност и да самостално покрену иницијативу и организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима и организују хуманитарне турнире. Такође, заинтересовани ученици могу да се баве новинарством – да пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Школских компанија ( Ученичке задруге и других школских тимова ).

Сви заједно посећујемо разна позоришта, биоскопе, . Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

Могућност запошљавања

По завршетку школовања медицинске-сестре техничари се запошљавају у домовима здравља, клиникама, болницама, при кућној нези и лечењу, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету.

Могућност даљег образовања

Са диполомом наше Школе можете се са лакоћом уписати на: Високе школе и академске студије из области здравствене неге, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, Фармацеутски факултет, скоро све факултете природног и друштвеног усмерења као и факултете уметности.

Предмети који се уче на овом смеру