Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Фармацеутски техничар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА

Фармацеутски техничар је актуелно и тражено занимање. Делокруг рада фармацеутског техничара подразумева бригу о хигијенским условима у којима се складиште лекови, извођење биолошких, хемијских и физичких тестова, контролу прибора и опреме, припрему документације, као и пружање помоћи у издавању медикамената и давање савета за њихову примену. Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој Медицинској школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла, што ће вас издвојити као квалитетног кандидата и тако вам омогућити брже запошљавање.

У нашој школи стичу се теоријска знања релевантна за област фармацеутске медицинске делатости, као и практична знања о руковању инструментима и прибору који се користи у фармаколошким лабораторијама и овладавању поступцима помоћу којих се лекови и помоћна лековита средства праве, дистрибуирају и контролишу.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Наставници

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за општеобразовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, фармацеути са дугогодишњим радним искуством у апотекама.

Након завршеног школовања, постоји могућност избора, и то:

Наставак школовања уз директну проходност на велики број виших школа и факултета (Фармацеутески, Медицински, Стоматолошки, Природно-математички, Педагошка академија, Виша медицинска школа…).

Могућност запошљавања у свим установама професионалне фармације (апотеке, галенске лабораторије, биљне апотеке, као и погони за израду дијететских и макробиотичких препарата).

Могућност даљег образовања

После стицања дипломе у нашој школи, са знањем које сте стекли, можете са лакоћом уписати Високе школе и академске студије из области педагошких наука, Медицински факултет, Дефектолошки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, , скоро све факултетe природног и друштвеног усмерења као и факултете уметности.

Предмети који се уче на овом смеру