Прочитајте више о овом образовном профилу испод

Лабораторијски техничар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА

Дугогодишња традиција и квалитетан кадар је гаранција да ћете у нашој школи стећи све вештине и технике неопходне за квалитетно, професионално и одговорно обављање посла. Образовни профил лабораторијски техничар кроз теоријско и практично знање припрема ученике за рад у лабораторији са биолошким материјалом, али и са пацијентима. Делокруг рада лабораторијског техничара подразумева, пре свега, професионални рад са биолошким материјалом, правилно узимање или преузимање узорака, разврставање и пописивање материјала, обраду материјала и анализу, што веома помаже лекарима у откривању и лечењу разних болести.

По завршетку школовања у нашој школи, ученик са овог профила поседује теоријско и практично знање неопходно за коришћење савремене лабораторијске апаратуре. Такође, диплома ове школе вам даје могућност за даље школовање и грађење професионалне каријере.

Трајање школовања

4 године , степен образовања IV

Наставници

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за општеобразовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, фармацеути.

НАСТАВА

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе као што су, болнице, домови здравља, Општа болница Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Завод за заштиту здравља, Спортска хала, Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Пожаревац.

У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подељени по рупама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљ нам је да наши ученици развију и своју личност и обогате школовање и активностима из сфере својих интересовања. По сопственом избору могу да се определе за секције које су стручне: секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију…

Карактеристично је за ученике Медицинске школе да имају посебан сензибилитет према потребама других, тако да имају могућност и да самостално покрену иницијативу и организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима и организују хуманитарне турнире. Такође, заинтересовани ученици могу да се баве новинарством – да пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Школских компанија ( Ученичке задруге и других школских тимова ).

Сви заједно посећујемо разна позоришта, биоскопе, . Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

Могућност запошљавања

У разним типовима лабораторија, као што су: биохемијске, хематолошке, микробиолошке и друге. Такође, могу да испитују исправност намерница у фабрикама хране.

Могућност запошљавања

У разним типовима лабораторија, као што су: биохемијске, хематолошке, микробиолошке и друге. Такође, могу да испитују исправност намерница у фабрикама хране.

Предмети који се уче на овом смеру