Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

 

 

6.5. Ученички парламент

 

 

 

У току првог полугодишта школске 2012/13. године  Ученички парламент (у даљем тексту: парламент) радио је у складу са Годишњим планом рада и одржао три редовне седница Парламента.

 

Разматране су следеће теме:

 

·         Конституисање Ученичког парламента (избор записничара, избор заменика, избор чланова који ће се укључити у рад Школског одбора, Стручног актива за развојно планирање и Тима за заштиту ученика од насиља)

 

·         Разматрање Годишњег плана рада за школску 2012/13. годину

 

·         Разматрање Годишњег плана рада директора за школску 2012/13. годину

 

·         Разматран је Извештај о самовредновању рада школе

 

·         Учешће у радионици ''Подизање свести код младих о рециклажи'' , пројекта неформалне организације Зелени Пожаревац

 

·         Биран је нови председник Парламента

 

·         Разматрање Извештаја о реализацији екскурзијa

 

·         Анализа успеха и дисциплина ученика на крају I класификационог периода шк. 2012/2013. год.

 

·         Анкетирање ученика о безбедности у саобраћају - ЈАЗАС

 

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46