Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

Школска 2018/19. година 

 

Ред.број

Презиме и име

Предмет

Одељења

1

Митић Манојловић Јелена

српски језик и књижевност

II/1,  II/2,  III/1,  III/2,  III/3, III/4         

2

Илић Јелена

српски језик и књижевност

I/3,  I/4,  I/2             

3

Пајић Александра

српски језик и књижевност

IV/1,  IV/2,  IV/3,  IV/4,  II/3,  II/4       

4

Милојевић Наташа

eнглески језик

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/3,  IV/1,  IV/2,  IV/3,IV/4     

5

Љубеновић Ивана

eнглески језик, грађанско васпитање

II/1,  II/2,II/4,  III/1,  III/2,  III/3,III/4,    I/12, I/34,  II/12, III/123   

6

Стевић Наташа

латински језик

I/1,  I/2,  I/3,  I/4           

7

Јовић Милан

физичко васпитање

I/1,  I/2,  I/3,  I/4,  IV/1,  IV/2       

8

Кузмановић Сандра

физичко васпитање

II/1,  II/2,  II/3,II/4,  III/1,  III/2,  III/3,III/4,  IV/3,  IV/4   

9

Стевановић Драгана

математика,

I/1,  I/2,  II/1,  II/2,  II/3,II/4,  IV/1,  IV/2     

10

Радовановић Марина

математика

I/3, I/4                 

11

Радосављевић Марија

рачунарство и информатика

I/1,  I/2,  I/4             

12

Ицић Драган

историја

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/3,II/4           

13

Цукавац Ивана

фармацеутска хемија са аналитиком лекова, токсикологија, фармацеутска хемија са аналитиком лекова, фармацеутска хемија са аналитиком лекова-настава у блоку

IV/1,  III/1,  III/1,            III/1, IV/1 

14

Галина Павленко Перић

музичка уметност, музичка култура-блок настава

I/3,                I/2 

15

Миленковић Весна

музичка уметност, музичка култура-блок настава

I/4,                I/2 

16

Докмановић Татјана

ликовна култура, ликовна култура-блок

I/3,  II/4,              I/1 

17

Аврамовић Драган

физика, рачунарство и информатика, предузетништво, физика

I/2,   I/3,  I/3,  IV/1, IV/2,  IV/1-2         

18

Љубисављевић Светислав

физика

I/1,  I/4,  II/1,  II/2, II/3, II/4,  III/3, III/4,  IV/3, IV/4       

19

Миљевић Бојана

географија

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/1           

20

Стојановић Драган

хемија

I/1,  I/4,  II/3, II/4             

21

Стојановић Гордана

хемија, хемија биомолекула, аналитичка хемија

I/2,  I/3,   II/1,  III/3,III/4,  III/1-2,  IV/1-2,  II/1     

22

Димитријевић Јелена

биологија

III/3,III/4  III/1-2,               

23

Ђурић Тамара

биологија

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/2,II/3,II/4,           

24

Васић Јадранка

социологија са правима грађана, социологија, устав и права грађана, грађанско васпитање

III/1,  III/2,  III/3, III/4,   IV/3,IV/4,  IV/124,         

25

Матић Слободанка

филозофија, медицинска етика, логика са етиком

IV/3,  IV/4,   I/1,  II/2,  IV/1-2-III/1         

26

Ивковић Сања

анатомија и физиологија, микробиологија са епидемиологијом, фармакологија и фармакотерапија, фармакологија

I/1,  I/2,  I/3,  I/4,  II/2,  IV/1,  II/2     

27

Урошевић Сунчица

патологија, хигијена и здр. васпитање, хигијена са здр. васпитањем, медицинска биохемија,

II/1,  II/2,II/3,  I/1,  II/2,  II/3,II/4,  III/1,  IV/3,IV/4     

28

Миливојевић Марија

здравствена психологија, психологија

II/1, II/2, III/1, II/3     

29

Живановић Татјана

здравствена нега (одељење хирургије), здравствена нега (одељење педијатрије), I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
II/2(60)- з. нега: хирургија;
III/2(90)- з. нега: хирургија;

III/2, IV/2,       I/4,II/2,III/2

30

Митровић Андријана

здравствена нега, з. нега (хируршко одeљење) IV/2(90)- з. нега: хирургија;

IV/2, IV/2,       IV/2

31

Гајић Весна

здравствена нега(одељење инфектологије), здравствена нега(одељење гинекологије), здравствена нега(интерне одељење), III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/2(90)- з. нега: инфектологија;
IV/2(90)- з. нега: интерно;

III/2,  III/2,   IV/2            III/2, IV/2 

32

Лазовић Драгица

педијатрија са негом-вежбе, здравствена нега(одељење психијатрије) дечја неуропсихијатрија са негом-вежбе, IV/2(90)- з. нега: психијатрија;
IV/3(60)- з. нега деце: неурологија и психијатрија;
IV/3(60)- педијатрија са негом: педијатрија;

III/3,  IV/2,  IV/3,            IV/2, IV/3 

33

Стојановић Јасминка

здравствена нега, з.нега(интерно одељење), з.нега(хируршко одељење), I/3(60)- з. нега деце раног узраста: интерно;
III/2(90)- з. нега: интерно;
III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;

III/2,  III/2,  IV/2,            I/3,  III/2 

34

Ђорђевић Миомир

здравствена нега-теорија, I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;

I/2,                I/1,  I/2, I/4 

35

Станчић Маја

здравствена нега деце раног узраста, педијатрија са негом-вежбе, I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;

I/3,  IV/3,              I/1, I/2, I/3, II/3 

36

Матић Снежана

здравствена нега (одељење неурологије) здравствена нега деце, педијатрија са негом-вежбе, III/2(90)- з. нега: неурологија;
IV/3(60)- з. нега деце: интерно;
IV/3(60)- педијатрија са негом: педијатрија;

III/2,  IV/3,  IV/3,            III/2, IV/3 

37

Најдановић Сузана

педијатрија са негом-вежбе, дечја хирургија са негом-вежбе III/3(30)- акушерство са негом: акушерско;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
IV/3(60)- з. нега деце: педијатрија;
IV/3(60)- дечја хирургија: хирургија;

III/3,  IV/2,              III/3, IV/3 

38

Лазић Ружица

здравствена нега деце раног узраста,

II/3,                 

39

Јотов Марија

I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
II/2(60)- з. нега: хирургија;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
III/2(180)- з. нега: гинекологија и акушерство;
III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
IV/2(90)- з. нега: педијатрија;
IV/3(60)- з. нега деце: хирургија;
IV/3(60)- дечја хирургија: хирургија;
III/3(30)- акушерство са негом: акушерство;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;

                I/1, I/2, I/4, I/3, II/2, II/3, III/2, IV/2, IV/3, III/3, III/3 

40

Стојковић Славица

здравствена нега, хирургија са негом-вежбе, акушерство и гинекологија са негом-вежбе, II/2(60)- з. нега: интерно;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: интерно;
III/3(30)- акушерство са негом: акушерство;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;

III/3,  III/3,  III/3,            II/2, II/3, III/3 

41

Јанковић Биљана

здравствена нега, акушерство и гинекологија са негом-вежбе, III/3(30)- акушерство са негом: акушерско;

II/2,  III/3,              III/3 

42

Шаларевић Лидија

предшколска педагогија

II/3                 

43

Филиповић Ивана

српски језик и књижевност

I/1                 

44

Пауновић Томислав

верска настава

I/1,  I/2,  I/3, I/4,  II/1,  II/2,II/3,II/4,  III/1,III/2  IV/1,IV/2,IV/3,IV/4,  III/3, III/4   

45

Цветковић Љубица

фиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати)

III/4,                II/4, III/4, IV/4 

46

Стокић Марија

тотална протеза-вежбе, морфологија зуба-вежбе

III/4,  I/4               

47

Миленковић Драшко

фиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати)

II/4,                II/4, III/4, IV/4 

48

Перић Саша

фиксна протетика-теорија, парцијална протеза-теорија, ортодонтски апарати, технологија зуботехничког материјала, тотална протеза-теорија, морфологија зуба-теорија, настава у блоку (фиксна протетика, парцијална протеза, ортодонски апарати)

III/4,  IV/4,  IV/4,  II/4, III/4,  III/4,  I/4,      III/4, IV/4 

49

Јовић Александра

фиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати)

IV/4,                II/4, III/4, IV/4 

50

Кенђел Ивана

парцијална протеза-вежбе, ортодонтски апарати-вежбе

IV/4,  IV/4               

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46