Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

Школска 2015/16. година 

 

Ред.број

Презиме и име

Предмет

Одељења

1.        

Митић Манојловић Јелена

српски језик и књижевност

IV/1,  IV/2,IV/3,IV/4,  II/1,  II/2,  IV/5         

2.        

Петровић Бранислав

српски језик и књижевност

I/1,  I/3,I/4  II/3,II/4,II/5             

3.        

Капларевић Тина

српски језик и књижевност, књижевност за децу

I/2,  III/1,III/2, III/3,III/4,  III/5,  III/3           

4.        

Милојевић Наташа

eнглески језик

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/2,II/3  II/4,II/5  II/1       

5.        

Љубеновић Ивана

eнглески језик

III/1,III/2,III/3,III/4,  III/5,  IV/2,IV/3,IV/4,  IV/5           

6.        

Стевић Наташа

латински језик

I/1,  I/2,  I/3,  I/4           

7.        

Ћирић Драган

физичко васпитање

I/1,  I/2,  I/3,  II/4,II/5  III/1,III/2,III/4,  IV/2,  IV/5,     

8.        

Кузмановић Сандра

физичко васпитање, грађанско васпитање

I/4,  II/1,  II/2,II/3,  III/3,  III/5,  IV/1, IV/3,IV/4,  I/3, I/4,  II/12   

9.        

Стевановић Драгана

математика

II/1,  II/2,II/3  II/4,II/5,  III/1,  III/5,  IV/1       

10.     

Рајковић Катарина

математика

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  IV/5           

11.     

Радосављевић Марија

рачунарство и информатика

I/1,  I/2,  I/3,             

12.     

Ицић Драган

историја

I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/4,II/5           

13.     

Јанковић Лидија

музичко васпитање деце раног узраста, музичка култура-блок

IV/3,                I/2 

14.     

Павленко Перић Галина

музичка уметност

I/4                 

15.     

Mиленковић Весна

музичка уметност, музичка култура-блок настава

I/3,                I/2 

16.     

Докмановић Татјана

ликовна култура, ликовна култура-блок

I/3,  II/4              I/1 

17.     

Аврамовић Драган

физика, рачунарство и информатика

I/1,  I/2,  II/2,II/3,II/4,II/5,  III/5,  IV/5,  I/3,       

18.     

Љубисављевић Светислав

физика

I/3,I/4,  III/1,III/2,III/3,III/4,  IV/1,IV/2,IV/3,IV/4,             

19.     

Петровић Калина

географија

I/1,  I/2,  I/3,I/4             

20.     

Катић Софија

хемија, медицинска биохемија

I/2,  I/3,I/4,  II/1,  II/4,II/5,  II/2,II/3,  IV/2,IV/3       

21.     

Стојановић Гордана

хемија, аналитичка хемија, медицинска биохемија одабрана поглавља органске хемије неорганска хемија хемија

III/2,III/3,III/4,  II/1,  IV/4,  IV/5,  III/5,  I/1        

22.     

Николовска Ивана

медицинска биoхемија, фармацеутска хемија, санитарна хемија

III/1,  III/1,  IV/1,  IV/1           

23.     

Трифуновић Снежана

биологија,

I/3,I/4,  II/1,  II/2,II/3,  II/4,II/5,  III/1,III/2,III/3,         

24.     

Јовановић Бисерка

биологија,

I/1,  I/2,  III/4,             

25.     

Васић Јадранка

социологија, устав и права грађана, грађанско васпитање

III/1, III/3, III/4,  IV/2,  IV/1,IV/2,IV/3,IV/4,  I/12,  II/345,  III/34,  IV/3     

26.     

Матић Слободанка

филозофија

IV/1,IV/2,IV/3, IV/4,  IV/5,               

27.     

Давидовић Нада

анатомија и физиологија, патологија, прва помоћ-блок

I/1,  I/2,  I/3,  I/4,  II/2,  II/3,       

28.     

Ивковић Сања

хигијена и здравствено вас., микробиологија са епидем., патологија, прва помоћ-блок настава

I/1,  II/1,  II/2,II/3,II/4,II/5  II/5,           

29.     

Митић Тања

хигијена и здр. васпитање, хигијена са здр. васпитањем, патофизиологија, фармакологија, прва помоћ-блок

II/2,II/3,  II/4,II/5,  II/1,  IV/1,  II/2,II/3,         

30.     

Тирнанић Волица

 библиотекар

                 

31.     

Бранковић Валентина

здравствена психологија, психологија, дечја психологија,

II/2,II/3, II/5, III/1, III/3     

32.     

Живановић Татјана

хирургија са негом, гинекологија са негом, блок настава, феријална пракса

III/5, IV/5,       

33.     

Митровић Андријана

здравствена нега, васпитање и нега деце(вежбе), блок настава

I/2,  III/3               

34.     

Гајић Весна

васпитање и нега деце (вежбе), блок настава

IV/3                 

35.     

Лазовић Драгица

педијатрија са негом-вежбе, прва помоћ блок настава

III/3,  IV/3,  IV/3             

36.     

Стојановић Јасминка

здравствена нега, блок настава, феријална пракса

III/5,  IV/5               

37.     

Ђорђевић Миомир

здравствена нега, хирургија са негом вежбе, прва помоћ-блок

II/2,  IV/5               

38.     

Станчић Маја

васпитање и нега деце-вежбе, здравствена нега-вежбе, здравствена нега деце раног узраста

IV/3,  III/5,  II/5             

39.     

Матић Снежана

здравствена нега гинекологија, педијатрија са негом здравствена нега, блок настава

I/3,  IV/2,  III/5,             

40.     

Најдановић Сузана

педијатрија са негом вежбе, педијатрија са негом, блок настава

IV/5,  IV/3               

41.     

Лазић Ружица

педијатрија са негом, интерна медицина са негом-вежбе здравствена нега, блок настава

III/3,  IV/2,  IV/2             

42.     

Вујчић Вера

здравствена нега, интерна мед. са негом(вежбе),

II/3,  III/2               

43.     

Радојковић Марија

васпитање и нега деце-вежбе, хирургија са негом-вежбе, блок настава, феријална пракса

III/3,  IV/2,               

44.     

Стојковић Славица

неуропсихијатрија са негом-вежбе инфектологија са негом-вежбе, блок настава

III/2,  III/2,  IV/3             

45.     

Јанковић Биљана

здравствена нега, хирургија са негом-вежбе,

III/2,  III/2,               

46.     

Огњановић Тамара

Предшколска педагогија, васпитање и нега деце

II/5,  III/3,  IV/3             

47.     

Мојовић Снежана

технологија зуботехничког материјала морфологија зуба-теорија

II/4,III/4,  I/4               

48.     

Клаћ Данијела

верска настава

I/12,  I/3,  I/4, I/5,  II/1,II/2,II/3,II/4,  II/5,  III/1,III/2,III/3,III/4,  III/5,  IV/14,IV/2,IV/3,  IV/5 

49.     

Цветковић Љубица

парцијална протеза-вежбе блок настава

IV/4                 

50.     

Стокић Марија

фиксна протетика-вежбе, блок настава

II/4,                 

51.     

Миленковић Драшко

фиксна протетика-вежбе, блок настава

III/4                 

52.     

Илић Ана

тотална протеза-вежбе, ортодонтски апарати-вежбе

III/4,  IV/4               

53.     

Јовић Александра

фиксна протетика-вежбе морфологија зуба-вежбе блок настава

IV/4,  I/4                

54.     

Ракић Драган

фиксна протетика

II/4,III/4,  IV/4               

55.     

Перић Саша

тотална протеза, парцијална протеза ортодонтски апарати,

III/4,  IV/4,  IV/4,             

56.     

Рајић Марија

медицинска етика

I/1,  II/2,II/3               

57.     

Пантић Јелена

фармацеутска технологија

II/1,  III/1                

58.     

Ћирковић Славица

интерна медицина са негом

IV/2, IV/5

59.     

Мирковић Зоран

интерна медицина са негом

III/2,III/5

60.     

Лиловић-Панић Милена

инфектологија са негом

III/2,III/5,IV/3

61.     

Тадић Милан

хирургија са негом

IV/2, IV/5

62.     

Сретеновић Ненад

хирургија са негом

III/2,III/5

63.     

Медурић Јасмина

неуропсихијатрија са негом

III/2,III/5

64.     

Недељковић Даница

педијатрија са негом

III/3,IV/3

65.     

Стојковић Снежана

педијатрија са негом

IV/2, IV/5

66.     

Богдановић Марија

увод у козметологију

IV/1

67.     

Трифуновић Јелена

фармацеутска технологија

IV/1,

68.     

Стевић Маја

фармацеутска технологија

IV/1

69.     

Ивановић Јованка

фармацеутска технологија

III/1

70.     

Закошек Снежана

фармацеутска технологија

II/1

71.     

Павловић Зорица

фармацеутска технологија, организација фармацеутске делатности

II/1

72.     

Филиповић Драгана

фармакогнозија

III/1

73.     

Трифуновић Ивана

фармакогнозија

IV/1

74.     

Дражиловић Саша

санитарна хемија

IV/1

75.     

Миловановић Јасмина

фармацеутска технологија

III/1,IV/1

76.     

Стокић Предраг

фармацеутско технолошке операције и поступци

I/1

77.     

Добросављевић Данијела

Фармакогнозија са фитотерапијом

II/1

 

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46