Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

 

Правилник о календару образовно-васпитног рада 2018 / 2019.

 

Закон о основама система образовања и васпитања 

 

Правилник о похваљиваљу и награђивању ученика

 

Статут Медицинске школе Пожаревац

 

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених


Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

 

Правилник о стандардима квалитета установе

 

Правилник о вредновању квалитета рада установа

 

Конвенција о правима детета

 

Правилник о протоколу поступања у установама у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

 

Правилник о стандардима компетенција наставника 

 

Правилник о стручном усавршавању

 

Правилник о оцењивању ученика

 

Закон о средњем образовању и васпитању

 

Правилник о узбуњивању


Правилник о организацији и систематизацији 

 

Правилник о раду медицинске школе


Правилник о ванредним ученицима


Правилник о испитима

 

Правила понашања ученика и запослених

 

Правилник о безбедности и здрављу на раду

 

Пословник о раду Школског одбора

 

Пословник о раду Савета родитеља

 

Пословник о раду Наставничког већа 

 

 

 

 

 

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46