Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

 

Образовни профил: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

 

Обавезни наставни предмети у I разреду за образовни профил

медицинска сестра - техничар

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)    

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

I РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

19

2

 

646

68

 

30

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

102

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

68

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

68

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

68

 

 

 

5.        

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

68

 

 

6.        

Историја

2

 

 

68

 

 

 

7.        

Музичка култура

 

 

 

 

 

 

30

8.        

Физика

2

 

 

68

 

 

 

9.        

Географија

2

 

 

68

 

 

 

10.     

Хемија

2

 

 

68

 

 

 

11.     

Биологија

2

 

 

68

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

8

2

 

272

68

 

60

12.     

Анатомија и физиологија

4

 

 

136

 

 

 

13.     

Прва помоћ

 

 

 

 

 

 

60

14.     

Латински језик

2

 

 

68

 

 

 

  15.  

Здравствена нега

2

2

 

68

68

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

 

 

34

 

 

 

16.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

34

 

 

 

Укупно А1+А2

28

4

 

952

136

 

90

Укупно

32

1178

 

У текућој школској години одељење I/2 ради по наведеном наставном плану.


 

Обавезни наставни предмети у II разреду за образовни профил

медицинска сестра - техничар

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)    

  

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

II РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

13

 

 

455

 

 

 

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

105

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

70

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

70

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

70

 

 

 

5.        

Физика

2

 

 

70

 

 

 

6.        

Биологија

2

 

 

70

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

15

3

 

525

105

 

60

7.        

Здравствена нега

2

3

 

70

105

 

60

8.        

Патологија

2

 

 

70

 

 

 

9.        

Микробиологија са епидемиологијом

2

 

 

70

 

 

 

10.     

Хигијена и здравствено васпитање

2

 

 

70

 

 

 

11.     

Фармакологија

2

 

 

70

 

 

 

12.     

Здравствена психологија

2

 

 

70

 

 

 

13.     

Медицинска биохемија

2

 

 

70

 

 

 

14.     

Медицинска етика

1

 

 

35

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

 

 

35

 

 

 

15.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

35

 

 

 

Укупно А1+А2

29

3

 

1015

105

 

60

Укупно

32

1180

 

У текућој школској години одељење II/2 ради по наведеном наставном плану.


 

Обавезни наставни предмети у III разреду за образовни профил

медицинска сестра - техничар

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)    

  

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

III РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

11

 

 

330

 

 

 

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

90

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

60

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

60

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

60

 

 

 

5.        

Социологија са правима грађана

2

 

 

60

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

10

8

 

300

240

 

210

6.        

Здравствена нега

1

8

 

30

240

 

210

7.        

Инфектологија

2

 

 

60

 

 

 

8.        

Гинекологија и акушерство

2

 

 

60

 

 

 

9.        

Интерна медицина

2

 

 

60

 

 

 

10.     

Хирургија

2

 

 

60

 

 

 

11.     

Неурологија

1

 

 

30

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

 

 

90

 

 

 

12.     

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

30

 

 

 

13.     

Изборни предмет према програму образовног профила

2

 

 

60

 

 

 

Укупно А1+А2

24

8

 

720

240

 

210

Укупно

32

1170

 

У текућој школској години одељење III/2 ради по наведеном наставном плану.

 


 

Обавезни наставни предмети у IV разреду за образовни профил

 медицинска сестра - техничар

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)    

  

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

IV РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

9

 

 

270

 

 

 

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

90

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

60

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

60

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

60

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

8

12

 

240

360

 

120

5.        

Здравствена нега

1

10

 

30

300

 

120

6.        

Интерна медицина

2

 

 

60

 

 

 

7.        

Хирургија

2

 

 

60

 

 

 

8.        

Педијатрија

2

 

 

60

 

 

 

9.        

Психијатрија

1

 

 

30

 

 

 

10.     

Предузетништво

 

2

 

 

60

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

 

 

90

 

 

 

11.      

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

30

 

 

 

12.      

Изборни предмет према програму образовног профила

2

 

 

60

 

 

 

Укупно А1+А2

20

12

 

600

360

 

210

Укупно

32

1180

 

У текућој школској години одељење IV/2 ради по наведеном наставном плану.


 

Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

Обавезни наставни предмети у I разреду за образовни профил

фармацеутски техничар

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)    

  

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

I РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

19

2

 

627

66

 

30

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

99

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

66

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

66

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

66

 

 

 

5.        

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

66

 

 

6.        

Историја

2

 

 

66

 

 

 

7.        

Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

30

8.        

Физика

2

 

 

66

 

 

 

9.        

Географија

2

 

 

66

 

 

 

10.     

Хемија

2

 

 

66

 

 

 

11.     

Биологија

2

 

 

66

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

9

1

 

297

33

 

90

12.     

Анатомија и физиологија

3

 

 

99

 

 

 

13.     

Фармацеутско технолошке операције и поступци

1

1

 

33

33

 

30

14.     

Хигијена и здравствено васпитање

2

 

 

66

 

 

 

15.     

Латински језик

2

 

 

66

 

 

 

16.     

Прва помоћ

 

 

 

 

 

 

60

17.     

Медицинска етика

1

 

 

33

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

 

 

33

 

 

 

18.     

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

33

 

 

 

Укупно А1+A2

29

3

 

957

99

 

120

Укупно А1+A2

32

1176

 

У текућој школској години одељење I/1 ради по наведеном наставном плану.


 

Обавезни наставни предмети у III разреду за образовни профил

фармацеутски техничар

 

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)

  

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

III РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

11

 

 

363

 

 

 

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

99

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

66

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

66

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

66

 

 

 

5.        

Социологија са правима грађана

2

 

 

66

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

12

6

 

396

198

 

120

6.        

Фармацеутска технологија

2

3

 

66

99

 

60

7.        

Фармакогнозија са фитотерапијом

1

1

 

33

33

 

30

8.        

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

2

2

 

66

66

 

30

9.        

Медицинска биохемија

2

 

 

66

 

 

 

10.     

Основи клиничке фармације

2

 

 

66

 

 

 

11.     

Здравствена психологија

2

 

 

66

 

 

 

12.     

Токсикологија

1

 

 

33

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

3

 

 

99

 

 

 

13.

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

34

 

 

 

14.

Изборни предмет према програму образовног профила

2

 

 

68

 

 

 

Укупно А1+A2

26

6

 

858

198

 

120

Укупно А1+A2

32

1176

 

У текућој школској години одељење III/1 ради по наведеном наставном плану.

 


Обавезни наставни предмети у IV разреду за образовни профил

фармацеутски техничар

 

 

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)

 

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

IV РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

9

 

 

252

 

 

 

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

84

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

56

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

56

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

56

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

11

9

 

308

252

 

180

5.        

Фармацеутска технологија

2

3

 

56

84

 

120

6.        

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

2

2

 

56

56

 

30

7.        

Броматологија са дијететиком

2

 

 

56

 

 

30

8.        

Фармакологија и фармакотерапија

3

 

 

84

 

 

 

9.        

Козметологија

2

2

 

56

56

 

 

10.     

Предузетништво

 

2

 

 

56

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

3

 

 

84

 

 

 

11.     

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

28

 

 

 

12.     

Изборни предмет према програму образовног профила

2

 

 

56

 

 

 

Укупно А1+A2

23

9

 

644

252

 

180

Укупно А1+A2

32

1076

 

У текућој школској години одељењеIV/1 ради по наведеном наставном плану.

 


 

Образовни профил: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

Обавезни наставни предмети у II разреду за образовни профил

лабораторијски техничар

 

 

 

(Просветни гласник 7/2014, 9/2015)

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

II РАЗРЕД

недељно

годишње

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Б

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

15

 

 

525

 

 

 

1.        

Српски језик и књижевност

3

 

 

105

 

 

 

2.        

Страни језик

2

 

 

70

 

 

 

3.        

Физичко васпитање

2

 

 

70

 

 

 

4.        

Математика

2

 

 

70

 

 

 

5.        

Физика

2

 

 

70

 

 

 

6.        

Географија

2

 

 

70

 

 

 

7.        

Хемија

2

 

 

70

 

 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

10

6

 

350

210

 

60

8.        

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

2

2

 

70

70

 

30

9.        

Патологија

2

 

 

70

 

 

 

10.     

Хистологија

2

2

 

70

70

 

30

11.     

Аналитичка хемија

2

2

 

70

70

 

 

12.     

Здравствена психологија

2

 

 

70

 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

 

 

35

 

 

 

13.      

Грађанско васпитање / Верска настава

1

 

 

35

 

 

 

Укупно А1+А2

26

6

 

910

210

 

60

Укупно

32

1180

 

У текућој школској години одељењеII/1 ради по наведеном наставном плану.

 


 

Образовни профил: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ

 

Обавезни наставни предмети у I разреду за образовни профил

медицинска сестра -васпитач

 

 

 

(Просветни гласник 6/2002, 8/2013)

Ред.

број

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Разредно часовна настава

настава у блоку годишње

седмично

годишње

Теорија

Вежбе

Теорија

Вежбе

1.      

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

2.      

Страни језик 

2

 

70

 

 

3.      

Историја

2

 

70

 

 

4.      

Музичка уметност

1

 

35

 

 

5.      

Ликовна култура

1

 

35

 

 

6.      

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

7.      

Математика

3

 

105

 

 

8.      

Рачунарство и информатика

 

2

 

70

 

9.      

Географија

2

 

70

 

 

10.   

Физика

2

 

70

 

 

11.   

Хемија

2

 

70

 

 

12.   

Биологија

2

 

70

 

 

13.   

Анатомија и физиологија

4

 

140

 

 

14.   

Латински језик

2

 

70

 

 

15.   

Здравствена нега деце раног узраста

1

1

35

35

60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

16.   

Грађанско васпитање/Верска настава

1

 

35

 

 

 

УКУПНО:

30

3

1050

105

60

 

УКУПНО:

33

1155

60

 

УКУПНО ЧАСОВА:

33

1205

 

У текућој школској години одељење I/3 ради по наведеном наставном плану.

 


Обавезни наставни предмети у IIразреду за образовни профил медицинска сестра – васпитач

 

 

 

(Просветни гласник 6/2002, 8/2013)   

Ред.

број

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ДРУГИ РАЗРЕД

Разредно часовна настава

настава у блоку годишње

седмично

годишње

Теорија

Вежбе

Теорија

Вежбе

1.      

Српски језик и књижевност

3

 

105

 

 

2.      

Страни језик 

2

 

70

 

 

3.      

Историја

2

 

70

 

 

4.      

Физичко васпитање

2

 

70

 

 

5.      

Математика

3

 

105

 

 

6.      

Физика

2

 

70

 

 

7.      

Хемија

2

 

70

 

 

8.      

Биологија

2

 

70

 

 

9.      

Хигијена са здравственим васпитањем

2

 

70

 

 

10.   

Микробиологија са епидемиологијом

2

 

70

 

 

11.   

Патологија

2

 

70

 

 

12.   

Психологија

2

 

70

 

 

13.   

Здравствена нега деце раног узраста

2

2

70

70

60

14.   

Предшколска педагогија

2

 

70

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ