Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

 

Извод из правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину

(„Службени  гласник РС - Просветни гласник, бр. 10/2018)

 

Члан 3.

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У стручној школи:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.

Члан 5.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, a завршава се у петак, 21. јуна 2019. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 31. маја 2019. године.

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2018. године, завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у петак, 21. јуна 2019. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 21. августа 2018. године, на први дан Курбанског бајрама и 4. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2018. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2019. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 19. априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

 


На основу анализа потреба школе и Правилника о календару образовно – васпитног рада за школску 2018/19. годину утврђен је следећи план активности:

 

Јесењи крос биће одржан у октобру месецу у оквиру Крос серије РТС-а. Тачан датум није одређен, али се зна да је то субота.

Пролећни крос биће одржан у мају 2018. године у оквиру кроса Трчи Србија.

Подела књижица на крају првог полугодишта обавиће се 1.2.2018.године.

Подела сведочанстава за ученике I, II и III разреда  обавиће се 28.06.2019. године.

У среду 9.1.2019. године радиће се по распореду за понедељак, а у четвртак 31. 1.2019. године радиће се по распореду за петак.

Надокнада часова који су изгубљени због извођења екскурзије биће организована у суботу 15.09.2018., 13.10.2018., 17.11.2018.,   08.12.2018. и 30.03.2019.године.

.          

 

Ради се по распореду за

Датум

II раз.

III раз.

IV раз.

15.09.2018

понедељак

понедељак

понедељак

13.10.2018.

 

 

среда

17.11.2018.

 

петак

петак

08.12.2018.

 

 

уторак

30.03.2019.

 

 

четвртак

 

Време извођења екскурзија:

 

За ученике II разреда екскурзија се изводи у периоду:

22.9.2018.

субота

23.9.2018.

недеља

24.9.2018.

понедељак

 

За ученике III разреда екскурзија се изводи у периоду:

5.10.2018

петак

6.10.2018

субота

7.10.2018

недеља

8.10.2018

понедељак

 

За ученика IV разреда екскурзија се изводи у периоду:

24.9.2018

понедељак

25.9.2018

уторак

26.9.2018

среда

27.9.2018

четвртак

28.9.2018

петак

 

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46