Get Adobe Flash player

Спонзори

Место за банере спонзора

Пријава

   

 

 

ТЕРМИНИ (ДАН И ЧАС) ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА КОД  ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 2017/18.

Име и презиме одељ.старешине

Одељење

Образовни профил

Време пријема родитеља

Драгана Стевановић

I/1

Лабораторијски техничар

уторак

1630-1715ч

Биљана Јанковић

I/2

Медицинска сестра - техничар

четвртак

1030-1130ч

Ружица Лазић

I/3

Медицинска сестра - васпитач

четвртак

1315-1400ч

Миленковић Драшко

I/4

Зубни техничар

понедељак

1025-1130ч

Јелена М Манојловић

II/1

Фармацеутски техничар

уторак

1225-1310ч

Јасминка Стојановић

II/2

Медицинска сестра - техничар

среда

1225-1310ч

Ивана Љубеновић

II/3

Гинеколошко-акушерска сестра

четвртак

1225-1310ч

Гордана Стојановић

II/4

Зубни техничар

петак

1540-1625ч

Сања Ивковић

 

III/1

Фармацеутски техничар

понедељак

1910-1955ч

Андријана Митровић

 

III/2

Медицинска сестра - техничар

петак

1400-1445ч

Снежана Матића

III/3

Педијатријска сестра - техничар

среда

1630-1730ч

Наташа Милојевић

 

III/4

Зубни техничар

среда

1530-1625ч

Јадранка Васић

IV/1

Фармацеутски техничар

петак

1815-1910ч

Миомир Ђорђевић

IV/2

Медицинска сестра – техничар

понедељак

1645-1730ч

Драгица Лазовић

IV/3

Медицинска сестра - техничар

уторак                   1400-1445ч

Марија Стокић

IV/4

Зубни техничар

понедељак

1400-1445ч

Драган Аврамовић

IV/5

Медицинска сестра - васпитач

петак

1830-1915ч

                                                                                                                         

                                                                                                                            Директор школе:

                                                                                                                     ___________________

 

                                                                                                   Драган Новичић

 

Правилник о календару образовно-васпитног рада 2018 / 2019.

 

Закон о основама система образовања и васпитања 

 

Правилник о похваљиваљу и награђивању ученика

 

Статут Медицинске школе Пожаревац

 

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених


Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

 

Правилник о стандардима квалитета установе

 

Правилник о вредновању квалитета рада установа

 

Конвенција о правима детета

 

Правилник о протоколу поступања у установама у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

 

Правилник о стандардима компетенција наставника 

 

Правилник о стручном усавршавању

 

Правилник о оцењивању ученика

 

Закон о средњем образовању и васпитању

 

Правилник о узбуњивању


Правилник о организацији и систематизацији 

 

Правилник о раду медицинске школе


Правилник о ванредним ученицима


Правилник о испитима

 

Правила понашања ученика и запослених

 

Правилник о безбедности и здрављу на раду

 

Пословник о раду Школског одбора

 

Пословник о раду Савета родитеља

 

Пословник о раду Наставничког већа 

 

 

 

 

 

Још чланака...

  1. Школа

Анкета

КОЈИ СУ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ИЗОСТАЈАЊА УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ?

Болест - 41.2%
Избегавање контролних вежби и писмених задатака - 52.9%
Незанимљива настава - 5.9%
Породична ситуација - 0%
Нешто друго - 0%

Укупно гласова: 17
Гласање у овој анкети је завршено u: 17 мај 2014 - 12:46