Get Adobe Flash player

стара зграда школе


Средња медицинска школа у Пожаревцу основана је Решењем Савета за народно здравље и социјалну политику НРС бр. 719 од 11.08.1947. године, као школа за лекарске помоћнике – медицинске сестре. У првој години свог постојања започела је рад у школском објекту, садашњој згради ЗЗ Јединство, у Немањиној улици бр. 7, под именом Школа за лекарске помоћнике. Првобитно је била интернатског типа. Те школске 1947/48. године уписано је једно одељење.

Савет за народно здравље и социјалну политику НРС поставио је доктора Бранислава Лазаревића за руководиоца наставничког савета. У првом Наставничком савету били су:    

 – професори: Стевић Вера (српски језик), Плетњев Игор (руски језик), Обрадовић Драгица (историја), Пурић Софија (земљопис), Првановић Десанка (биологија), Павловић Петар (хемија), Петровић Миодраг (физика), Митић Миодраг (математика), Стојановић Љубица (социологија), Кркобабовић Видак (фискултура) и професор Самарџић (латински језик)

– доктори: Митић Риста (бактериологија), Тадић Босиљка (хигијена), Павловић Загорка (исхрана), Настасијевић Душан (анатомија)

– инструктори: Костић Викторија, Јеринић Олга, Митровић Нада.

Највећи проблем од оснивања школе био је проблем школског простора. Свој васпитно-образовни рад од школске 1948/49. до 1961/62. године школа је обављала у новом школском објекту у ул. Јована Шербановића бр. 6 (данас Економско-трговинска школа). На састанку директора средњих медицинских школа 29.11.1952. год. по новим плановима дотадашње трогодишње стручне школе прерастају у четворогодишње.

Почетком шездесетих школа пролази кроз одређене промене. Одлуком општинских органа 1962. године школа је пресељена у нови објекат у улици Лоле Рибара бр. 6, у бившу зграду Пожаревачког женског друштва (у тзв. зграду ”Петрикине школе”, угледног трговца тога времена и великог задужбинара Петра Николајевића Петрике), где се  налази и данас.

У годинама које следе отварају се нови образовни профили:

–         01.09.1961. – санитарни техничар, лабораторијски техничар

–         01.09.1962. – зубни техничар

Добијени објекат школа је делила са основном школом “Доситеј Обрадовић”. Током наступајућих година школа је освајала јену по једну просторију и ширила се на суседне приземне зграде, које од 1972. године прелазе у власништво школе.

Поред наведених образовних профила, почиње се са отварањем нових:

–         01.09.1980. – медицинска сестра – акушер

–         01.09.1993. – педијатријска сестра – техничар

–         01.09.1995. – фармацеутски техничар

–         01.09.1998. – женско – мушки фризер

Октобра 1998. године отпочели су радови на доградњи око 1018.99 m2 школског простора. Завршетком објекта решен је недостатак учионичког простора чиме су се створили услови да се настава у потпуности одвија у савременим условима функционалног простора. Наведени послови су завршени и школа је добила употребну дозволу 17. новембра 2008. године бр. 04-351-521/2008.

Назив Медицинска школа ”Дулић др Војислав” промењен је у ”Медицинска школа” 10.12.2002. године. Школа покрива два округа: Браничевски и Подунавски округ. Интересовање ученика и њихових родитеља за школовање у овој школи је велико. Због тога перспективни план развоја треба темељити на плановима развоја образовања општине, региона и Републике, на праћењу потреба за овом врстом школе, на планирању мреже школа, на функцији школе у вертикалном повезивању система образовања и васпитања и на културној и социјалној функцији школе.

Нова стремљења друштва и државе ка модерним технологијама утицаће на иновирање циљева средњег стручног образовања у Србији, а тиме и њено приближавање другим европским земљама. Због тога ће стручно образовање међу којима је и образовање из области здравства и социјалне заштите бити фокусирано на јачање стручног знања, способности и вештина за савладавање променљивих захтева у друштву, а што теба да омогући младим људима спремност за нове професионалне изазове. Поред овога, код младих се мора развијати спремност и способност за стручно усавршавање и дошколовавање чиме ће се постизати нужно усаглашавање квалификација и диплома у нашој земљи са европским и светским стандардима. Прилагођавање система образовања стратегији развоја друштва и привреде почело је поступним увођењем реформе у наставне планове и програме школа и представља увод у радикалне промене образовања које тек предстоје.

Медицинска школа има два образовна подручја:

–     здравствои социјална заштитаи

–     личнеуслуге.

У оквиру образовног подручја здравство и социјална заштита у школској 2011/12. години образују се следећи образовни профили:

–     медицинскасестра – техничар

–     медицинскасестра – техничар ОГЛЕД

–     медицинскасестра – васпитач

–     фармацеутскитехничар и

–     зубнитехничар.

            У оквиру делатности личних услуга у школској 201/12. години школа образује профил: женски фризер.

У изради

Календар
April 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930