Get Adobe Flash player
Ред.бројПрезиме и имеПредметОдељења
1Митић Манојловић Јеленасрпски језик и књижевностII/1,  II/2,  III/1,  III/2,  III/3, III/4          
2Илић Јеленасрпски језик и књижевностI/3,  I/4,  I/2              
3Илић Тањасрпски језик и књижевностI/1,  IV/3, IV/4                
4Милојевић Наташаeнглески језикI/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/3,  IV/1,  IV/2,  IV/3,IV/4      
5Љубеновић Иванаeнглески језик, грађанско васпитањеII/1,  II/2,II/4,  III/1,  III/2,  III/3,III/4,    I/12, I/34,  II/12, III/123    
6Стевић Наташалатински језикI/1,  I/2,  I/3,  I/4            
7Јовић Миланфизичко васпитањеI/1,  I/2,  I/3,  I/4,  IV/1,  IV/2        
8Кузмановић Сандрафизичко васпитањеII/1,  II/2,  II/3,II/4,  III/1,  III/2,  III/3,III/4,  IV/3,  IV/4    
9Стевановић Драганаматематика,III/1,  III/2,  II/1,  II/2,  II/3,II/4,  IV/1,  IV/2      
10Радовановић Маринаматематика козметологија-вежбеI/1,  I/2,  I/3, I/4,  IV/1            
11Радосављевић Маријарачунарство и информатикаI/1,  I/2,  I/4              
12Ицић ДраганисторијаI/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/3,II/4            
13Цукавац Иванафармацеутска хемија са аналитиком лекова, токсикологија, фармацеутска хемија са аналитиком лекова, фармацеутска хемија са аналитиком лекова-настава у блокуIV/1,  III/1,  III/1,            III/1, IV/1  
14Перић Павленко Галина музичка уметност, музичка култура-блок наставаI/3,                I/2  
15Миленковић Весна музичка уметност, музичка култура-блок наставаI/4,                I/2  
16Докмановић Татјаналиковна култура, ликовна култура-блокI/3,  II/4,              I/1  
17Аврамовић Драганфизика, рачунарство и информатика, предузетништво, физикаI/2,   I/3,  I/3,  IV/1, IV/2,  IV/1-2          
18Љубисављевић СветиславфизикаI/1,  I/4,  II/1,  II/2, II/3, II/4,  III/3, III/4,  IV/3, IV/4        
19Миљевић БојанагеографијаI/1,  I/2,  I/3,  II/1            
20Стојановић ДраганхемијаI/1,  I/4,  II/3, II/4              
21Стојановић Горданахемија, хемија биомолекула, аналитичка хемијаI/2,  I/3,   II/1,  III/3,III/4,  III/1-2,  IV/1-2,  II/1      
22Димитријевић ЈеленабиологијаIII/3,III/4  III/1-2,                
23Ђурић ТамарабиологијаI/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/2,II/3,II/4,            
24Станимировић Тамарагеографија                  
25Васић Јадранкасоциологија са правима грађана, социологија, устав и права грађана, грађанско васпитањеIII/1,  III/2,  III/3, III/4,   IV/3,IV/4,  IV/124,          
26Матић Слободанкафилозофија, медицинска етика, логика са етикомIV/3,  IV/4,   I/1,  II/2,  IV/1-2-III/1          
27Ивковић Сањаанатомија и физиологија, микробиологија са епидемиологијом, фармакологија и фармакотерапија, фармакологијаI/1,  I/2,  I/3,  I/4,  II/2,  IV/1,  II/2      
28Урошевић Сунчицапатологија, хигијена и здр. васпитање, хигијена са здр. васпитањем, медицинска биохемија,II/1,  II/2,II/3,  I/1,  II/2,  II/3,II/4,  III/1,  IV/3,IV/4      
29Шаларевић Лидијапредшколска педагогијаII/3                  
30Пауновић Томиславверска наставаI/1,  I/2,  I/3, I/4,  II/1,  II/2,II/3,II/4,  III/1,III/2  IV/1,IV/2,IV/3,IV/4,  III/3, III/4    
31Миливојевић Маријаздравствена психологија, психологијаII/1, II/2, III/1, II/3      
32Живановић Татјаназдравствена нега (одељење хирургије), здравствена нега (одељење педијатрије), I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
II/2(60)- з. нега: хирургија;
III/2(90)- з. нега: хирургија;
III/2, IV/2,       I/4,II/2,III/2 
33Митровић Андријаназдравствена нега, з. нега (хируршко одeљење), педијатрија са негом-вежбе, III/3(30)- акушерство са негом: акушерско;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
IV/3(60)- з. нега деце: педијатрија;
IV/3(60)- дечја хирургија: хирургија; IV/2(90)- з. нега: хирургија;
IV/2, IV/2, III/3,     III/3, IV/3 IV/2 
34Гајић Весназдравствена нега(одељење инфектологије), здравствена нега(одељење гинекологије), здравствена нега(интерне одељење), III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/2(90)- з. нега: инфектологија;
IV/2(90)- з. нега: интерно;
III/2,  III/2,   IV/2            III/2, IV/2  
35Лазовић Драгицапедијатрија са негом-вежбе, здравствена нега(одељење психијатрије) дечја неуропсихијатрија са негом-вежбе, IV/2(90)- з. нега: психијатрија;
IV/3(60)- з. нега деце: неурологија и психијатрија;
IV/3(60)- педијатрија са негом: педијатрија;
III/3,  IV/2,  IV/3,            IV/2, IV/3  
36Стојановић Јасминказдравствена нега, з.нега(интерно одељење), з.нега(хируршко одељење), I/3(60)- з. нега деце раног узраста: интерно;
III/2(90)- з. нега: интерно;
III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/2,  III/2,  IV/2,            I/3,  III/2  
37Ђорђевић Миомирздравствена нега-теорија, I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2,                I/1,  I/2, I/4  
38Станчић Мајаздравствена нега деце раног узраста, педијатрија са негом-вежбе, I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
I/3,  IV/3,              I/1, I/2, I/3, II/3  
39Матић Снежаназдравствена нега (одељење неурологије) здравствена нега деце, педијатрија са негом-вежбе, III/2(90)- з. нега: неурологија;
IV/3(60)- з. нега деце: интерно;
IV/3(60)- педијатрија са негом: педијатрија;
III/2,  IV/3,  IV/3,            III/2, IV/3  
40Ђорђевић Мајадечја хирургија са негом-вежбе  IV/3,                
41Лазић Ружицаздравствена нега деце раног узраста,II/3,                  
42Јанковић Биљаназдравствена нега, акушерство и гинекологија са негом-вежбе, III/3(30)- акушерство са негом: акушерско;II/2,  III/3,              III/3  
43Јотов МаријаI/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
II/2(60)- з. нега: хирургија;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
III/2(180)- з. нега: гинекологија и акушерство;
III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
IV/2(90)- з. нега: педијатрија;
IV/3(60)- з. нега деце: хирургија;
IV/3(60)- дечја хирургија: хирургија;
III/3(30)- акушерство са негом: акушерство;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
                I/1, I/2, I/4, I/3, II/2, II/3, III/2, IV/2, IV/3, III/3, III/3  
44Стојковић Славицаздравствена нега, хирургија са негом-вежбе, акушерство и гинекологија са негом-вежбе, II/2(60)- з. нега: интерно;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: интерно;
III/3(30)- акушерство са негом: акушерство;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/3,  III/3,  III/3,            II/2, II/3, III/3  
45Кенђел Иванапарцијална протеза-вежбе, ортодонтски апарати-вежбеIV/4,  IV/4                
46Јовић Александрафиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати)IV/4,                II/4, III/4, IV/4  
47Перић Сашафиксна протетика-теорија, парцијална протеза-теорија, ортодонтски апарати, технологија зуботехничког материјала, тотална протеза-теорија, морфологија зуба-теорија, настава у блоку (фиксна протетика, парцијална протеза, ортодонски апарати)III/4,  IV/4,  IV/4,  II/4, III/4,  III/4,  I/4,      III/4, IV/4  
48Миленковић Драшкофиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати)II/4,                II/4, III/4, IV/4  
49Цветковић Љубицафиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати)III/4,                II/4, III/4, IV/4  
50Стокић Маријатотална протеза-вежбе, морфологија зуба-вежбеIII/4,  I/4                
Ред.бројПрезиме и имеПредметОдељења
1Дулић Анаинтерна медицинаIV/2                  
2Мирковић Зоранинтерна медицина, хистологијаIII/2,  II/1                
3Лиловић-Панић МиленаинфектологијаIII/2                  
4Тадић Миланхирургија, хирургија са негом-теоријаIII/2,  III/3                
5Сретеновић Ненадхирургија, дечја хирургија негом-теоријаIV/2  IV/3                
6Медурић Јасминанеурологија, психијатрија, дечја неуропсихијатрија са негом – теоријаIII/2,  IV/2,  IV/3              
7Недељковић Даницапедијатрија са негом-теоријаIII/3,  IV/3                
8Стојковић СнежанапедијатријаIV/2                  
9Богдановић МаријакозметологијаIV/1                  
10Трифуновић Јеленафармацеутска технологија, блок настава: ф. технологија III/1(60); IV/1(120)IV/1,                III/1, IV/1  
11Стевић Мајафармацеутска технологија блок настава: ф. технологија IV/1(120)IV/1                IV/1  
12Ивановић Јованкафармацеутска технологија блок настава: ф. технологија III/1(60)III/1                III/1  
13Митић Зорицамикробиологија и паразитологија са епидемиологијомII/1                  
14Павловић Зорицафарамацеутско технолошке операције и поступци фарамацеутско технолошке операције и поступци-настава у блокуI/1                  
15Филиповић Драганафармацеутска технологија блок настава: ф. технологија III/1(60); IV/1(120)III/1,                III/1, IV/1  
16Добросављевић Данијелафармакогнозија са фитотерапијом, настава у блоку: фармакогнозија са фитотерапијомIII/1,                III/1  
17Секе Тамарагинекологија и акушерство, акушерство са негомIII/2,  III/3                
18  Бранковић Душанброматологија са дијететиком, настава у блокуIV/1,                IV/1  
19Марјановић Биљанахистологија-вежбе настава у блокуII/1,                II/1  
20Антанасијевић Виолетамикробиологија и паразитологија са епидемиологијом-вежбе настава у блокуII/1,                  
Календар
April 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930