Get Adobe Flash player

Школска 2018/19. година 

Ред.број Презиме и име Предмет Одељења
1 Митић Манојловић Јелена српски језик и књижевност II/1,  II/2,  III/1,  III/2,  III/3, III/4         
2 Илић Јелена српски језик и књижевност I/3,  I/4,  I/2             
3 Пајић Александра српски језик и књижевност IV/1,  IV/2,  IV/3,  IV/4,  II/3,  II/4       
4 Милојевић Наташа eнглески језик I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/3,  IV/1,  IV/2,  IV/3,IV/4     
5 Љубеновић Ивана eнглески језик, грађанско васпитање II/1,  II/2,II/4,  III/1,  III/2,  III/3,III/4,    I/12, I/34,  II/12, III/123   
6 Стевић Наташа латински језик I/1,  I/2,  I/3,  I/4           
7 Јовић Милан физичко васпитање I/1,  I/2,  I/3,  I/4,  IV/1,  IV/2       
8 Кузмановић Сандра физичко васпитање II/1,  II/2,  II/3,II/4,  III/1,  III/2,  III/3,III/4,  IV/3,  IV/4   
9 Стевановић Драгана математика, I/1,  I/2,  II/1,  II/2,  II/3,II/4,  IV/1,  IV/2     
10 Радовановић Марина математика I/3, I/4                 
11 Радосављевић Марија рачунарство и информатика I/1,  I/2,  I/4             
12 Ицић Драган историја I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/3,II/4           
13 Цукавац Ивана фармацеутска хемија са аналитиком лекова, токсикологија, фармацеутска хемија са аналитиком лекова, фармацеутска хемија са аналитиком лекова-настава у блоку IV/1,  III/1,  III/1,            III/1, IV/1 
14 Галина Павленко Перић музичка уметност, музичка култура-блок настава I/3,                I/2 
15 Миленковић Весна музичка уметност, музичка култура-блок настава I/4,                I/2 
16 Докмановић Татјана ликовна култура, ликовна култура-блок I/3,  II/4,              I/1 
17 Аврамовић Драган физика, рачунарство и информатика, предузетништво, физика I/2,   I/3,  I/3,  IV/1, IV/2,  IV/1-2         
18 Љубисављевић Светислав физика I/1,  I/4,  II/1,  II/2, II/3, II/4,  III/3, III/4,  IV/3, IV/4       
19 Миљевић Бојана географија I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/1           
20 Стојановић Драган хемија I/1,  I/4,  II/3, II/4             
21 Стојановић Гордана хемија, хемија биомолекула, аналитичка хемија I/2,  I/3,   II/1,  III/3,III/4,  III/1-2,  IV/1-2,  II/1     
22 Димитријевић Јелена биологија III/3,III/4  III/1-2,               
23 Ђурић Тамара биологија I/1,  I/2,  I/3,I/4,  II/2,II/3,II/4,           
24 Васић Јадранка социологија са правима грађана, социологија, устав и права грађана, грађанско васпитање III/1,  III/2,  III/3, III/4,   IV/3,IV/4,  IV/124,         
25 Матић Слободанка филозофија, медицинска етика, логика са етиком IV/3,  IV/4,   I/1,  II/2,  IV/1-2-III/1         
26 Ивковић Сања анатомија и физиологија, микробиологија са епидемиологијом, фармакологија и фармакотерапија, фармакологија I/1,  I/2,  I/3,  I/4,  II/2,  IV/1,  II/2     
27 Урошевић Сунчица патологија, хигијена и здр. васпитање, хигијена са здр. васпитањем, медицинска биохемија, II/1,  II/2,II/3,  I/1,  II/2,  II/3,II/4,  III/1,  IV/3,IV/4     
28 Миливојевић Марија здравствена психологија, психологија II/1, II/2, III/1, II/3     
29 Живановић Татјана здравствена нега (одељење хирургије), здравствена нега (одељење педијатрије), I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
II/2(60)- з. нега: хирургија;
III/2(90)- з. нега: хирургија;
III/2, IV/2,       I/4,II/2,III/2
30 Митровић Андријана здравствена нега, з. нега (хируршко одeљење) IV/2(90)- з. нега: хирургија; IV/2, IV/2,       IV/2
31 Гајић Весна здравствена нега(одељење инфектологије), здравствена нега(одељење гинекологије), здравствена нега(интерне одељење), III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/2(90)- з. нега: инфектологија;
IV/2(90)- з. нега: интерно;
III/2,  III/2,   IV/2            III/2, IV/2 
32 Лазовић Драгица педијатрија са негом-вежбе, здравствена нега(одељење психијатрије) дечја неуропсихијатрија са негом-вежбе, IV/2(90)- з. нега: психијатрија;
IV/3(60)- з. нега деце: неурологија и психијатрија;
IV/3(60)- педијатрија са негом: педијатрија;
III/3,  IV/2,  IV/3,            IV/2, IV/3 
33 Стојановић Јасминка здравствена нега, з.нега(интерно одељење), з.нега(хируршко одељење), I/3(60)- з. нега деце раног узраста: интерно;
III/2(90)- з. нега: интерно;
III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/2,  III/2,  IV/2,            I/3,  III/2 
34 Ђорђевић Миомир здравствена нега-теорија, I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2,                I/1,  I/2, I/4 
35 Станчић Маја здравствена нега деце раног узраста, педијатрија са негом-вежбе, I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
I/3,  IV/3,              I/1, I/2, I/3, II/3 
36 Матић Снежана здравствена нега (одељење неурологије) здравствена нега деце, педијатрија са негом-вежбе, III/2(90)- з. нега: неурологија;
IV/3(60)- з. нега деце: интерно;
IV/3(60)- педијатрија са негом: педијатрија;
III/2,  IV/3,  IV/3,            III/2, IV/3 
37 Најдановић Сузана педијатрија са негом-вежбе, дечја хирургија са негом-вежбе III/3(30)- акушерство са негом: акушерско;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
IV/3(60)- з. нега деце: педијатрија;
IV/3(60)- дечја хирургија: хирургија;
III/3,  IV/2,              III/3, IV/3 
38 Лазић Ружица здравствена нега деце раног узраста, II/3,                 
39 Јотов Марија I/1(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/2(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/4(60)- прва помоћ: шк. кабинет;
I/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
II/2(60)- з. нега: хирургија;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: хирургија;
III/2(180)- з. нега: гинекологија и акушерство;
III/2(30)- з. нега: шк. кабинет;
IV/2(90)- з. нега: педијатрија;
IV/3(60)- з. нега деце: хирургија;
IV/3(60)- дечја хирургија: хирургија;
III/3(30)- акушерство са негом: акушерство;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
                I/1, I/2, I/4, I/3, II/2, II/3, III/2, IV/2, IV/3, III/3, III/3 
40 Стојковић Славица здравствена нега, хирургија са негом-вежбе, акушерство и гинекологија са негом-вежбе, II/2(60)- з. нега: интерно;
II/3(60)- з. нега деце раног узраста: интерно;
III/3(30)- акушерство са негом: акушерство;
III/3(30)- з. нега: шк. кабинет;
III/3,  III/3,  III/3,            II/2, II/3, III/3 
41 Јанковић Биљана здравствена нега, акушерство и гинекологија са негом-вежбе, III/3(30)- акушерство са негом: акушерско; II/2,  III/3,              III/3 
42 Шаларевић Лидија предшколска педагогија II/3                 
43 Филиповић Ивана српски језик и књижевност I/1                 
44 Пауновић Томислав верска настава I/1,  I/2,  I/3, I/4,  II/1,  II/2,II/3,II/4,  III/1,III/2  IV/1,IV/2,IV/3,IV/4,  III/3, III/4   
45 Цветковић Љубица фиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати) III/4,                II/4, III/4, IV/4 
46 Стокић Марија тотална протеза-вежбе, морфологија зуба-вежбе III/4,  I/4               
47 Миленковић Драшко фиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати) II/4,                II/4, III/4, IV/4 
48 Перић Саша фиксна протетика-теорија, парцијална протеза-теорија, ортодонтски апарати, технологија зуботехничког материјала, тотална протеза-теорија, морфологија зуба-теорија, настава у блоку (фиксна протетика, парцијална протеза, ортодонски апарати) III/4,  IV/4,  IV/4,  II/4, III/4,  III/4,  I/4,      III/4, IV/4 
49 Јовић Александра фиксна протетика-вежбе, настава у блоку (фиксна протетика, тотална протеза, парцијална протеза, ортодонски апарати) IV/4,                II/4, III/4, IV/4 
50 Кенђел Ивана парцијална протеза-вежбе, ортодонтски апарати-вежбе IV/4,  IV/4               
  •  

Календар
April 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930