Get Adobe Flash player

Поштовани ученици и родитељи,

Медицинска школа у Пожаревцу у шк. 2020/21. години уписује следеће образовне профиле:

 1. Зубни техничар                                 BRPO SC 4O02S………………………. 30 ученика/4 год.
 2. Фармацеутски техничар                  BRPO SC 4O16S………………………. 30 ученика/4 год.
 3. Медицинска сестра-техничар         BRPO SC 4O13S………………………. 30 ученика/4 год.
 4. Гинеколошко-акушерска сестра    BRPO SB 4О01S ……………………….30 ученика/4 год.

Упис у први разред школске 2020/21. године обавиће се  9. и 10. јула 2020. године, преко Портала еУправа или доласком у школу у периоду од 8.00 15.00 часова у учионицама нове зграде школе (улаз из Топличине).

За упис у први разред ученици подносе следећа документа :

 1. Пријаву за упис у средњу школу
 2. Оригинал уверења о обављеном завршном испиту
 3. Оригинал сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању
 4. Оригинал лекарског уверења издатог од стране надлежне здравствене организације
 5. Извод из матичне књиге рођених (није обавезно)

Од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика преко Портала еУправа којом је омогућен упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу.

Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу.

Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.

Д О Б Р О    Д О Ш Л И !

Медицинска школа у Пожаревцу у шк. 2020/21. години уписује следеће образовне профиле:

 1. Зубни техничар                                BRPO SC 4O02S………………………. 30 ученика/4 год.
 2. Фармацеутски техничар                 BRPO SC 4O16S………………………. 30 ученика/4 год.
 3. Медицинска сестра-техничар        BRPO SC 4O13S………………………. 30 ученика/4 год.
 4. Гинеколошко-акушерска сестра    BRPO SB 4О01S ……………………….30 ученика/4 год.

Од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика преко Портала еУправа којом је омогућен упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу.

Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу.

Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.

Адреса: Лоле Рибара 6-8

Телефон: 012/541-625

Факс: 012/223-397

Директор: 012/541-627

e-mail: medicinskapo@gmail.com

Веб сајт: www.medicinskapozarevac.edu.rs

fb:  https://www.facebook.com/MedicinskaskolaPo/

Редовно школовање на свим профилима траје четири године.

Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању узУверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил.

Од школске 2020/21.године, сви ученици ће полагати стручну матуру која се састоји од три испита. Поред ова три испита, ученици ће имати право да полажу и додатне (изборне) испите који ће им омогућити упис на све високошколске установе, у зависности од њихових интересовања.

Календар

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031